< Terug naar vorige pagina

Organisatie

VIB CMN - Neurodegeneratieve Hersenziekten

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het VIB8 - Departement Moleculaire Genetica is een departement van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), met als wetenschappelijk directeur Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven (http://www.vib.be/Research/EN/Research+Departments/). De expertise in VIB8 is moleculair genetisch onderzoek toegespitst op de identificatie van genen en genetische risicofactoren voor complexe neurologische en neuropsychiatrische ziektes bij de mens. Er zijn vier onderzoeksgroepen in VIB8: Neurodegenerative Hersenziekten, Perifere Neuropathieën, Neurogenetica en Toegepaste Moleculaire Genomica. De eerste drie groepen dragen ook bij tot multidisciplinair neurowetenschappelijk onderzoek via het laboratorium voor Neurogenetica van het Instituut Born-Bunge, waarvan Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven Onderzoeksdirecteur is (http://www.tnb.ua.ac.be/BBF/BBF_index.shtml). Daarnaast is er in VIB8 een centrale Genetische Service Faciliteit (GSF), die interne en externe 'high-throughput' service levert zoals DNA/RNA extracties, het aanmaken van lymphoblast cellijnen, DNA sequentieanalyses en het genotyperen van genetische variaties, en die eveneens voorziet in computationele ondersteuning (www.vibgeneticservicefacility.be). In VIB8, is Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven de onderzoeksleider in Neurodegenerative Hersenziekten. In deze onderzoeksgroep gaat de aandacht naar genetisch, genomisch en neuropathologisch onderzoek van Alzheimer dementie, frontotemporale dementie en de ziekte van Parkinson. Ons doel is het identificeren van causale en risicogenen die aan de basis liggen van het ziekteproces gebruikmakende van de strategie van positionele klonering enerzijds in monogenetische families waarin de ziekte segregeert volgens een Mendeliaans overervingspatroon, en van associatiestudies in patiënt/controle groepen, triads en nucleaire families. Als een nieuw ziektegen wordt geïdentificeerd analyseren we de biologische functie in relatie tot de pathologie van de ziekte in cellulaire en dierlijke modellen. Verder analyseren we in detail de bijdrage in de hersenpathologie van het betrokken eiwit via morfologische en immunohistochemische methoden. Zo hebben we in het verleden al belangrijke bijdrages geleverd tot de identificatie van de amyloïde en preseniline genen in Alzheimer dementie, evenals tot nieuwe chromosomale loci voor Alzheimer en frontotemporale dementie.
Trefwoorden:MOLECULAIRE GENETICA, NEURODEGENERATIEVE HERSENZIEKTEN, ZIEKTE VAN ALZHEIMER, PARKINSON, FRONTOTEMPORALE DEMENTIE, DEMENTIE, MUIS TRANSGENESE, CELLULAIRE MODELSYSTEMEN
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering