Onze partners

Het FRIS (Flanders Research Information Space)-programma is opgezet als een nauwe samenwerking tussen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie en de kennisinstellingen in Vlaanderen. Met elk van hen sloot de Vlaamse overheid de nodige overeenkomsten om gegevens vanuit hun systemen te laten doorstromen naar het FRIS-portaal. Instellingen blijven op deze manier de authentieke bron over hun eigen data en de uitwisseling van informatie gebeurt niet langer op basis van het ad hoc verzamelen van een set gegevens voor FRIS.

In het verleden was enkel het lopend onderzoek aan de Vlaamse universiteiten op het onderzoeksportaal zichtbaar. Vandaag de dag mogen we volgende instellingen voorstellen als officiële partners van het FRIS-programma. 

  

KU Leuven

logo KU LeuvenDe KU Leuven is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan deze universiteit zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren. Van de inzichten van Erasmus tot innovatieve nanotechnologie: als een van de oudste universiteiten van Europa kent de KU Leuven een lange traditie van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Lees meer...

UGent

logo UGentOnderzoek is de motor van de Universiteit Gent. Grenzen worden afgetast. Onderzoekers doen ontdekkingen. Deze ontdekkingen hebben een impact in de brede samenleving. Het onderzoek geeft nieuwe impulsen aan het onderwijs en legt de basis voor een vooruitstrevende kennismaatschappij. In tweehonderd jaar heeft de UGent een stevige wetenschappelijke reputatie opgebouwd. Lees meer...

VUB

logo VUB De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij. Onderzoek aan de VUB is vrij, want onze onderzoekers zijn vrij. Lees meer...

INBO

INBO

 Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Lees meer...

KMDA

logo KMDABijdragen aan natuurbehoud maakt integraal deel uit van de missie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (ZOO Antwerpen en Planckendael). Ons eigen onderzoekscentrum voor natuurbehoud, het Centre for Research and Conservation of kortweg CRC, zet zich volop in om deze missie dag in dag uit waar te maken.  Lees meer...

VLIZ

logo VLIZHet Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) versterkt de mariene kennisopbouw en de  excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap als het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (i.k.v. blauwe economie). Lees meer...

ECOOM

logo ECOOM

 Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap ECOOM is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt). ECOOM heeft als opdracht een consistent systeem van O&O- en innovatie-indicatoren en classificaties te ontwikkelen voor de Vlaamse overheid. Deze systemen moeten de Vlaamse overheid steunen om de inspanningen op vlak van innovatie en O&O in Vlaanderen in kaart te brengen. Lees meer...

KMSKA

KMSKAHet Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Dankzij zijn rijke verzameling kunstwerken is het een belangrijk onderzoekscentrum van het Vlaamse erfgoed. Het onderzoek van de collectiestukken en hun geschiedenis is een kerntaak van het museum. Lees meer…

UAntwerpen

logo UAntwerpen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving. De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid. Lees meer...

UHasselt

logo UHasseltDe Universiteit Hasselt is een jonge universiteit, een dynamisch centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, met twee campussen (Diepenbeek en Hasselt) en zes onderzoeksinstituten. Haar baseline Knowledge in action onderstreept de ambitie en het engagement van de UHasselt: mee de schouders zetten onder het vormgeven van een innovatieve, duurzame toekomst van de regio.  Lees meer...

ILVO

ILVO​ Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief.
Lees meer...

ITG

logo ITGHet Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden. Lees meer...

Plantentuin Meise

logo Plantentuin Heel wat van het onderzoek uitgevoerd aan de Plantentuin Meise situeert zich in het herbarium van de Plantentuin, maar hun wetenschappers nemen ook regelmatig deel aan expedities op het terrein. Herbariumonderzoek en terreinwerk staan steeds in het teken van systematisch plantenonderzoek en aanverwante disciplines. Lees meer...

Waterbouwkundig Laboratorium

Logo Flanders Hydraulics ResearchHet Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur. Het is al meer dan 80 jaar een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken. Lees meer...

Departement Omgeving

Departement OmgevingHet Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen. Het Departement Omgeving heeft onder meer als taak de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte. Lees meer...