Vanaf nu vind je ook actuele onderzoeksinformatie van VIB op het FRIS Onderzoekportaal!

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is het eerste strategische onderzoekscentrum dat op een geautomatiseerde manier onderzoeksinformatie aanlevert aan het FRIS Onderzoeksportaal. Dit is de vrucht van intensieve samenwerking tussen medewerkers van VIB en het Departement EWI. Doordat de informatie nu direct doorstroomt, kan je de meest actuele gegevens via FRIS raadplegen: maar liefst 1458 onderzoekers, 153 organisaties, 452 projecten, 4853 publicaties en 274 octrooien. Dit is uiteraard nog maar een begin. In de toekomst zullen deze aantallen nog flink uitbreiden. “Deze vlotte automatisatie is mede te danken aan VIB’s matuur datawarehouse met bestaande metadata op verschillende niveau’s. VIB wenst op die manier bij te dragen aan de Open Science missie van de Vlaamse Regering en Europa” stelt VIB.

Nobelprijswinnaar Prof. Kip Thorne komt naar Leuven

Naar aanleiding van Paula Froehles film The Faraway, Nearby nodigen DOCVILLE en het Instituut voor Theoretische Fysica (KU Leuven) nobelprijswinnaar Kip Thorne uit. Op vrijdag 22 maart geeft Thorne een lezing voor het grote publiek in de Vesaliusaula. De dag nadien wordt, eveneens in de Vesaliusaula, The Faraway, Nearby vertoond. De film vertelt het tragische levensverhaal van Joseph Weber, de miskende grondlegger van het onderzoek naar zwaartekrachtgolven. Lees meer...

Waarom een Vlaamse eiwitstrategie?

Logo eiwitstrategie

Eiwitten maken een cruciaal deel uit van de menselijke en dierlijke voeding. We halen ze uit vlees, vis, eieren en melkproducten, maar ook uit graanproducten, peulvruchten, noten en in mindere mate uit groenten en aardappelen. Het huidige model van eiwitproductie en -consumptie staat wereldwijd onder druk. Er zijn uitdagingen op het vlak van voedselzekerheid, milieu-impact en volksgezondheid. Lees meer...

De vijf Vlaamse universiteiten tonen hoe ze samen innoveren voor een betere samenleving

Van idee naar impact

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) publiceert de brochure Van idee naar impact: samen innoveren voor een betere samenleving - Hoe de vijf Vlaamse universiteiten samen het verschil maken, een realisatie van de VLIR-werkgroep Technology Transfer Offices (TTO) en TTO Flanders. Deze bloemlezing bundelt 45 succesverhalen van universitaire innovaties die een antwoord bieden op concrete uitdagingen voor onze samenleving. Lees meer...

Flanders Research Information Space (FRIS) wint een Publica Award

 

FRIS Publica award

FRIS team

Logo Publica awards

Het FRIS Onderzoeksportaal valt opnieuw in de prijzen! FRIS ontving op 17 maart 2022 een Publica Award in de categorie "Technologie". De jury beloonde FRIS met een derde plaats en prees FRIS als hét open data platform dat informatie over al het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen bundelt. Weldra zal ook informatie over octrooien, datasets en onderzoeksinfrastructuur op het FRIS onderzoeksportaal verschijnen. Bedankt aan alle FRIS supporters die de afgelopen weken voor ons gestemd hebben!

Einstein Telescope - Technische haalbaarheidsstudie door vooraanstaande ingenieursbureaus

De ondergrondse Einstein Telescope wordt Europa’s meest geavanceerde observatorium voor zwaartekrachtsgolven. Vier internationale adviesbureaus gaan onderzoeken of de bodem van de Euregio Maas-Rijn geschikt is om de Einstein Telescope te huisvesten. Lees meer ...

De beleidsuitdagingen van artificiële intelligentie

Deze lezing van UNU rector, ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Verenigde Naties, Professor Tshilidzi Marwala, zal ethische kaders, technische normen en beleidsinterventies verkennen die nodig zijn om te besturen. Lees meer...

Wetenschapsbarometer 2023 vertrouwen Vlaming in wetenschap blijft ongeschonden

Wetenschapsbarometer

 

De Vlaming behoudt een groot vertrouwen en interesse in wetenschap. Dat blijkt uit onze Wetenschapsbarometer 2023 waarmee we voor het zesde jaar op rij het draagvlak meten voor wetenschap en technologie bij verschillende doelgroepen van de Vlaamse bevolking.

 Lees meer...

FRIS neemt deel aan Open Summer of Code

Logo Open Summer of Code 2020

Voor het vierde jaar op rij neemt FRIS deel aan Open Summer of Code. Dit initiatief biedt gedurende 4 weken in juli aan studenten de nodige training, netwerk en ondersteuning om open innovatieprojecten om te zetten in concrete dienstverlening. 

EWI sreunde het project "Open Talks" om meer awareness te creëren voor OSoC.  Via een communicatieplan tekenden de studenten een communicatiestrategie uit en maakten communicatietemplates om te gebruiken op diverse sociale media (twitter, LinkedIn, facebook, instagram). Ze gingen ook aan de slag met het opmaken en verspreiden van posts.  Het resultaat was een sterke verhoging van het bereik, tot wel x 40.000 ! Lees meer…

Risicovol spelen met RePLAY

Het klinkt misschien vreemd... maar de speelomgeving té veilig maken, houdt ook risico's in voor kinderen. Benieuwd hoe dat precies zit? In dit 2 minuten-filmpje legt Helena het uit! Meer informatie? Ga naar de RePLAY website www.risicovolspelen.beBekijk hier meer interessante filmpjes over onderzoek in de onderwijs- en welzijnssector aan de Arteveldehogeschool.