Cijfers

Ruim 10.000 lopende projecten per jaar in FRIS

Aan de Vlaamse kennisinstellingen die in FRIS zijn opgenomen lopen jaarlijks meer dan 10.000 onderzoeksprojecten. De meeste situeren zich in de Biomedische wetenschappen (meer dan een derde). De Sociale, Exacte en Technologische wetenschappen zijn ongeveer even sterk vertegenwoordigd (elk bijna 20%) en de Humane wetenschappen tot slot zijn goed voor ongeveer 10% van de projecten. De cijfers voor 2017 zijn tussentijdse resultaten (03/11/2017). Bekijk in detail ...

Jaarlijks meer dan 30.000 nieuwe publicaties in FRIS

In FRIS verschijnen jaarlijks ruim 30 000 nieuwe publicaties. Dit zijn vooral (meer dan 60%) publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, verder boekbijdragen (ongeveer 30%) en boeken (ongeveer 10%). De cijfers voor 2016 en 2017 zijn voorlopige resultaten. Bekijk in detail...

Projecten in FRIS zijn vooral met Vlaamse overheidsmiddelen gefinancierd

In FRIS leveren de instellingen informatie aan over publiek gefinancierd onderzoek. De projecten die in FRIS zijn terug te vinden, zijn in hoofdzaak met Vlaamse overheidsmiddelen (ruim 70%) gefinancierd. Bijna 20% van de financiering is afkomstig uit Europa, een kleine 10% van de federale overheid. In totaal vertegenwoordigen deze projecten een budget van 500 tot 600 miljoen euro per jaar. Bekijk in detail...

Elke instelling heeft zijn eigen specialisaties

Tussen de individuele instellingen onderling is er een zekere variatie in de verdeling over de diverse wetenschapsdisciplines. De data die worden getoond zijn die van projecten gestart van de laatste vijf jaar (tot 03/11/2017). Bekijk in detail...

Het publicatieprofiel van het onderzoek in Vlaanderen

Het profiel van disciplines van het onderzoek waarover Vlaamse onderzoekers publiceren wijzigt in de tijd. Het relatief belang van een aantal onderzoeksdisciplines neemt toe in de laatste vijf jaar zoals bij agronomie en omgevingswetenschappen, chemie en multidisciplinaire wetenschappen. Voor andere onderzoeksdisciplines neemt het relatieve belang dan weer af zoals voor aard- en ruimtewetenschappen, fysica en kunst en humane wetenschappen. Bijgaande figuur is gebaseerd op publicaties in tijdschriften van Web of Science. De figuur geeft de relatieve aandelen van de onderzoeksdisciplines weer voor de FRIS dataleveranciers (binnen Vlaanderen) en is dus geen maat voor de specialisatie van het Vlaamse onderzoek vergeleken met de wereldstandaard. Bekijk in detail....