Disciplines

disciplines

logo ECOOMOnderzoeksdisciplines: de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard 

De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is een classificatielijst voor onderzoeksdisciplines, ontwikkeld in het kader van administratieve vereenvoudigingdoor het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM-Hasselt) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is een integratie van de 3 Vlaamse classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines, (de FWO-, de FRIS- en de VLIR-disciplines) tot één classificatielijst, geënt op de Europese Fields of Research and Development (FORD) lijst van OESO. Deze disciplinelijst werd tevens uitgebreid met aanvullingen uit internationale classificatielijsten. Lees meer...

Financiering

Euro bankbiljetten

logo ECOOMBij de projecten in FRIS wordt aangegeven vanuit welke financieringsprogramma's ze worden gesteund. Deze financieringsprogramma's overspannen de verschillende beleidsniveau's (lokaal, gewestelijk, federaal of internationaal), zijn afkomstig van verschillende financierders (zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Europese Commissie (EC)) en hebben in hoofdzaak betrekking op publieke middelen. Lees meer...

Financierder

Financierder

Enkele belangrijke publieke organisaties die momenteel onderzoeksprojecten financieren zijn als bijkomende filter opgenomen:

•het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
•het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
•de Europese Commissie (EC)

Door deze filter te gebruiken selecteer je automatisch alle projecten gesteund vanuit financieringsprogramma's die door de respectieve organisaties beheerd worden. Lees meer...