< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Nefrologie en Niertransplantatie

Division

Tijdsduur:1 jan 1995 →  Heden
Organisatieprofiel:

Patiënt-geörienteerd onderzoek naar de oorzaken en invloeden op de lange termijn uitkomst van patiënten met chronische nierziekten, zowel voor als na de start van nierfunctievervangende therapie. Mechanismen van ontstaan en progressie van glomerulaire ziekten. Evaluatie van nieuwe methoden van opvolging van de nierfunctie. De rol van chronische hyperfiltratie en het effect van farmacologische interventies. The rol van proteïnurie. De plaats van immunosuppressiva in the progressie van chronische glomerulonefritis. Onderliggende mechanismen van versnelde atheromatose bij patiënten met chronisch nierfalen, patiënten in hemo- of peritoneale dialyse en na niertransplantatie. Farmacokinetisch, farmacodynamisch en farmacogenetisch onderzoek van immunosuppressieve medicaties in transplantatie. Ex-vivo celonderzoek (PTEC) van nefrotoxiciteit van immunosuppresssiva en mechanismen van chronische transplantnier fibrose in relatie tot donor karakteristieken. Evaluatie van niet-invasieve biomerkers van transplantnier status inclusief fibrose, drug toxiciteit en diverse types van acute en chronische afstoting. Studie van de impact van nieuwe immunosuppressieve moleculen op vroege en laattijdige uitkomst na niertransplantatie. Onderzoek naar de protectieve effecten van vitamine D therapie op versnelde osteoporose na niertransplantatie. De rol van uremische toxines en de relatie met het microbioom en de bot-vasculaire axis. Biobank met weefsel, bloed en urinestalen evenals een klinische database. De rol van apeline in het ontstaan en progressie van ADPKD. Nefrogenetica.

 

 

 

Trefwoorden:Nefrologie
Disciplines:Urologie en nefrologie