< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Management & Bestuur (M&B)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  30 sep 2018
Organisatieprofiel:De bestuurspraktijk en bestuurskunde hebben de voorbije decennia een fundamentele gedaanteverandering ondergaan. Een waslijst aan hervormingen is wereldwijd doorgevoerd in de publieke sector, onder de noemer New Public Management (NPM). Competitie, verzelfstandiging en autonomie, prestatiegebonden contracten, meting van prestaties, flexibiliteit en privatisering zijn enkele van de sleutelwoorden van deze globale hervormingsagenda. Het is de expliciete antithese van de Weberiaanse bureaucratie. De controverse over een publieke sector die zich steeds meer en exclusief richt op efficiënt management vormt de focus van de onderzoeksgroep 'Management & Bestuur'. In plaats van ons te mengen in de discussie over de 'oude' bestuurspraktijk en het 'nieuwe' management, willen we de onderstroom van de spanningen zorgvuldig in kaart brengen. We willen met andere woorden begrijpen hoe de recente 'post-NPM' klemtoon op coördinatie en samenwerking tussen organisaties tot spanningen leidt met de NPM-hervormingsagenda. Volgens ons zijn vier onderling gerelateerde thema's onderbelicht in het 'nieuwe management' denken binnen de discipline.Administratief recht en bestuurHet administratieve recht is het sluitstuk van de Weberiaanse bureaucratieën. Het regelt de delegatie van autoriteit naar de administratie en bepaalt de rechten en plichten van burgers én overheden. NPM introduceert niet alleen contractuele relaties in het publieke domein, maar zorgt ook voor rolverschuivingen. Burgers worden plots consumenten en administraties dienstverleners. We willen onderzoeken of het administratief recht deze veranderingen kan volgen en hoe ze ermee omgaat. Bovendien gaan we na of de recente nadruk op samenwerking tussen bestuursniveaus of tussen publieke en private actoren een impact heeft op het administratief recht.Politiek en bestuurDe scheiding tussen politiek en administratie kan beschouwd worden als één van de ijkpunten van de bestuurskunde. NPM drijft die scheiding tussen politiek en administratie tot het uiterste. Empirisch bewijsmateriaal verwerpt die strikte scheiding tussen politiek en administratie. Politici mengen zich bij de uitvoering van beleid en bureaucratieën meten zich een aanzienlijke politieke rol en macht aan. Deze 'kruisbestuiving' van taken is zelfs nog meer prominent in tijden van internationalisering en 'multi-actor/level governance'. We moeten dus de politieke dimensie introduceren bij de analyse.Prestaties en bestuurHoewel ze deel uitmaken van het NPM-mantra, zijn twee aspecten van het concept 'prestaties' volgens ons weinig bestudeerd. Ten eerste bestuderen we hoe prestatie-indicatoren in de publieke sector concreet worden gebruikt. Ten tweede analyseren we de prestaties van prestatiemetingen en –management. Hebben zulke 'management' instrumenten een (goede of slechte) invloed op de prestaties van organisaties?'Multi-actor' en 'multi-level' bestuur in een globaliserende wereldHuidige hervormingen binnen de publieke sector (zowel NPM als post-NPM) gebeuren op wereldschaal, waarbij zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden beïnvloed worden. Samen met trends zoals 'supranationalisering' verspreidt de globale hervormingsagenda de publieke autoriteit over constellaties bestaande uit meerdere actoren en meerdere lagen, die bestuurd worden door een mix van hiërarchie, markt en netwerken. Door internationaal te gaan vergelijken onderzoeken we of die globale hervormingsagenda een impact heeft op het 'binnenlandse' openbaar bestuur en hoe specifieke politiek-administratieve regimes een invloed hebben op de implementatie van die hervormingen.
Trefwoorden:MEERLAGIG BESTUUR, OPENBAAR BESTUUR, PUBLIEK MANAGEMENT, BURGERLIJKE DIENSTEN, OPVOERING, OPENBARE ADMINISTRATIE
Disciplines:Management, Andere economie en bedrijfskunde, Rechten, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen