Zoek expertise

1 - 10 of 23 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Statistiek Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
Het Centrum voor Statistiek is actief in het domein van de theoretische en van de toegepaste statistiek, en focust haar onderzoek op de volgende thema's: 1 Mathematische statistiek (asymptotische theorie, niet-parametrische methoden, statistisch modelleren, smoothingtechnieken, bootstrapmethoden op gecensureerd data en overlevingsanalyse) 2 Biostatistiek (multivariate data, surrogaatrespons in klinische studies, risicobepaling van blootstelling ...

Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Universiteit Gent

De vakgroep clustert twee grote onderzoeksdomeinen. Een onderzoeksgroep over synthese (SynBioc), die nieuwe synthetische methoden ontwikkelt, (voornamelijk heterocyclische chemie), onder meer aangewend voor de bereiding van natuurproducten, aromaverbindingen, plantengroeiregulatoren, enzyme-inhibitoren, feromonen, farmaceutica en landbouwchemicaliën. En een onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en U+2013technologie (ENVOC): voorkomen en gedrag ...

Biomoleculaire en Analytische Massaspectrometrie (BAMS) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
The Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry (BAMS) group at the University of Antwerp focuses on different aspects of method development and application of mass spectrometric methods in Chemistry and Biology.It combines the research groups of Profs. Frank Sobott, Filip Lemière and Luc Van Vaeck(†). Their research interests include LC-MS and tandem MS analysis, native MS, ion mobility and novel top-down sequencing approaches, and MS ...

Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het onderzoek in het Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum bestaat uit volgende disciplines : Abdominale, digestieve en kinderheelkunde: HBP, Transplant en Endocriene heelkunde, Anatomie en embryologie; Anesthesiologie, Cardiale heelkunde, Gynaecologie, verloskunde, fertiliteit, senologie; Orthopedische en traumatologische heelkunde, Thorax en vaatheelkunde, Urgentiegeneeskunde; Fysische geneeskunde en rehabilitatie; ...

Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Binnen Vlaanderen heeft de onderzoeksgroep Farmacognosie, Functionele Voeding en Farmaceutische Analyse, met als acroniem NatuRA (Natural Products and Food – Research and Analysis) een unieke expertise op het gebied van: (1) methodeontwikkeling en –validatie voor de kwaliteitscontrole van plantaardige medicinale producten en voedingssupplementen, (2) fundamenteel onderzoek op medicinale planten, (3) identificatie van biologisch actieve ...

EduBROn Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De huidige onderzoeksterreinen van EduBROn zijn- kwaliteitsbewaking (zelfevaluatie in basis en secundair onderwijs, ontwikkeling van zelfevaluatieinstrumenten, benchmarking, de relatie zelfevaluatie-externe evaluatie en meta-evaluatie)- effectieve scholenonderzoek en instrumentontwikkeling- assessment (ontwikkeling van nieuwe assessmentmethodes zoals portfolio-evaluatie, zelfevaluatie, peerevaluatie)- open leren (stimuleren van begeleid ...

Biomedische MRI KU Leuven

Verantwoordelijke

Biomedische MRI: waterstof, koolstof, fluor, phophorus en natrium kernspinresonantie (NMR) spectroscopie-onderzoeken van metabole routes en kinetica in de lever, het hart en de skeletspier; in vivo, in geperfundeerde organen en in geïsoleerde cellen. - Ontwerp van multinucleaire NMR-radiofrequentiespoelen voor gelijktijdige observatie van verschillende kernen. - Signaalverwerking en kwantificatie voor nauwkeurige bepaling van ...