< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sergei Klimin

  • Onderzoeksexpertise:Kwantumgassen: superfluïditeit van interagerende fermionen in de BCS-BEC-overgang; eindige-temperatuur-effectieve-veldentheorie; multiband-superfluïditeit; roterende Fermigassen; Berezinskii-Kosterlitz-Thouless-overgang in tweedimensionale Fermigassen; wervelingen en solitonen in Fermigassen; collectieve excitaties in superfluïde Fermigassen en supergeleiders Polaronen: arbitrair-koppelende optische respons van polaronen; veel-polaronsystemen; optische fononen en elektron-fonon-interactie, polaron- en excitontoestanden in kwantumgeïsoleerde systemen; multifononische optische processen in kwantumstippen; elementaire excitaties en polaroneffecten in multielectronbellen. Supergeleiding: theoretisch onderzoek van supergeleiding in complexe oxiden en aan complexe oxide-interfaces.
  • Trefwoorden:POLARONEN, KWANTUM GASSEN, Natuurkunde
  • Disciplines:Atoom- en moleculaire fysica, Klassieke fysica, Fysica van gecondenseerde materie en nanofysica, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica, Materiaalfysica, Mathematische fysica, Nucleaire fysica, Optische fysica, Fysica van gassen, plasma's en elektrische ladingen, Kwantumfysica, Andere fysica, Andere natuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Analytische methoden van theoretische fysica: Padintegralen; Groenefuncties; Kinetische vergelijkingen; Methoden van de Quantumveldentheorie in de fysica van de gecondenseerde materie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Experimentalisten en theoristen in de fysica van de gecondenseerde stoffen