< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Fysica
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep Theorie van Kwantumsystemen en Complexe systemen is gegroeid uit de onderzoeksgroep Theoretische Fysica van de Vaste Stoffen waar een jarenlange expertise opgebouwd is in het domein van de theorie van de gecondenseerde materie, met name in de discipline van de kwantumtheorie van de vaste stof. Deze onderzoekslijn, i.h.b. met betrekking tot elektron-fonon wisselwerking, supergeleiding, veeldeeltjes-kwantumtheorie, mesoscopische en nanoscopische structuren, optische eigenschappen van kwantumstippen en laagdimensionale structuren, blijven een kerntaak van de groep. Daarnaast, en complementair hieraan, werd een onderzoekslijn uitgebouwd rond kwantumgassen en kwantumfluïda, waarbij de nadruk ligt op superfluïditeit in atomaire Bose gassen en Fermigassen. De afstembaarheid van de interatomaire interacties en van de geometrie van het gas (bvb optische roosters) wordt gebruikt om fermionparing en superfluïditeit te onderzoeken in regimes en onder omstandigheden die tot nu toe niet bereikbaar waren. Binnen deze onderzoekslijn valt ook onze studie van elektronen op kwantumfluïda, zoals veelelektronbubbels in helium. De methode die we bij uitstek gebruiken om zowel de vaste stoffen als de kwantumfluïda te bestuderen is de padintegraaltheorie, en TQC / TFVS heeft dan ook bijgedragen tot de verfijning van deze methode, o.em. inzake de padintegraaltheorie voor systemen van vele identieke deeltjes. De uitbouw van het wiskundig raamwerk van de theorie heeft 'spin-off' toepassingen in de econofysica; meer bepaald bestuderen we padintegralen voor het prijzen van financiële derivaten.
Trefwoorden:TRAJECTINTEGRALEN, ELEKTRON PHONON INTERACTIE, DIËLEKTRISCHE RESPONS, VEELDEELTJESTHEORIE, BOSE-EINSTEIN CONDENSATIE
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Astronomie en ruimtewetenschappen, Klassieke fysica, Fysica van gecondenseerde materie en nanofysica, Materiaalfysica, Mathematische fysica, Kwantumfysica