< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Kenn Foubert

  • Onderzoeksdoeleinden:Kwalitatief en kwantitatief onderzoek van zowel traditionele kruidengeneesmiddelen als commerciëel beschikbare kruidenpreparaten en voedingssuplementen. Dit omvat naast de isolatie, structuuropheldering en activiteitsbepaling van componenten ook de ontwikkeling en de validatie van analytische methoden om de kwaliteit van deze producten te garanderen. Met het oog op de verhoogde activiteit van mogelijke biologische metabolieten van deze producten, wordt hun samenstelling ook nagegaan na in vitro gastro-intestinale omzetting en levermetabolisatie. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe actieve metabolieten te identificeren.Eveneens wordt de kwaliteit en samenstelling van dermatologische producten nagegaan met het oog op de identificatie van mogelijke allergenen in deze producten.
  • Trefwoorden:MASSASPECTROMETRIE, CHROMATOGRAFISCHE SCHEIDINGEN, Farmacie
  • Disciplines:Scheidingstechnieken, Spectrometrie, Farmaceutische analyse en kwaliteitszorg niet elders geclassificeerd, Farmacognosie, Fytochemie
  • Onderzoekstechnieken:Vloeistofchromatografie, zowel HPLC als UPLC, gekoppeld aan detectie op basis van DAD, (hoge resolutie) massa spectrometrie, ELSD,..... In geval van isolatie van componenten kan deze techniek gekoppeld zijn aan automatische fractionatie obv SPE of fractionlynx.Flash chromatographyGaschromatografie gekoppeld aan FID of massaspecttrometrische detectie.Identificatie van componenten obv NMRIn vitro en ex vivo cell cultuur (HUVEC, Aorta ring assay)in vitro gastro intestinaal model
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Samenwerking met industriële partners en onderzoeksinstituten. Deze samenwerking betreft ontwikkeling en validatie van methoden voor de kwaliteitscontrole van voornamelijk voedingssuppplementen, geneesmiddelen op basis van planten en eveneens huidverzorgingsproducten, alsook onderzoek voor de ontwikkeling van traditionele kruidengeneesmiddelen.Interesse in:_samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen en industriële partners_gezamelijke aanvragen voor fondsen _contractueel onderzoek