Zoek expertise

1 - 10 of 3420 resultaten

Zoek term:

Diversiteit Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
Diversiteit is nauw verbonden met identiteit en ongelijkheid. De onderzoeksactiviteiten van deze onderzoeksgroep zijn onderverdeeld in drie clusters: diversiteit in arbeid en organisaties, diversiteit in het onderwijs en diversiteit in de Belgische samenleving. Diversiteit wordt bestudeerd op macroniveau van de arbeidsmarkt (bv. combinatie arbeid-gezin bij zelfstandigen, zwangerschapgerelateerde discriminatie, loopbanen van vrouwen in de IT- en ...

Burgerschap, gelijkheid en diversiteit (CED) Universiteit Antwerpen

De onderzoeksgroep focust op vraagstukken van ongelijkheid en gelijkheid in relatie tot de diversiteit waardoor de hedendaagse samenleving gekenmerkt wordt, voornamelijk in een politicologisch kader, maar eveneens bruggen bouwend naar de sociale en gedragswetenschappen meer in het algemeen. Ons onderzoek is ingegeven door een interesse om mechanismen en oorzaken van ongelijkheid op te sporen, te analyseren en te begrijpen, evenals door de vraag ...

Genetische Diversiteit Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

De genetische code, misschien beter gekend als DNA, bepaalt alle biologische diversiteit op aarde. De variatie in DNA beïnvloedt het vermogen van populaties en soorten om zich aan te passen in een dynamische wereld. De “Convention on Biological Diversity” (CBD) beschouwt genetische diversiteit als het eerste van de drie niveaus waarop biodiversiteit moet bewaard worden, dit van genen, soorten en ecosystemen. Zonder genetische diversiteit ...

Genetische Diversiteit Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

De variatie in DNA beïnvloedt het vermogen van individuen, populaties en soorten om zich aan te passen in een dynamische wereld. Daarnaast is de genetische code ook een uitstekende bron van informatie om moeilijk te herkennen soorten te identificeren, te detecteren en ook de biodiversiteit in detail in kaart te brengen.

Het team Genetische diversiteit werkt vooral rond twee pijlers:

1) het gebruik van genetisch onderzoek om de ...

Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De basisdoelstelling van het RHEA Expertisecentrum is via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te dragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. RHEA is een interfacultaire onderzoeksgroep en wordt geleid door Gily Coene (directeur) en Karen Celis (codirecteur). Rhea biedt tevens een platform voor onderzoekers uit verschillende VUB vakgroepen en faculteiten en verleent ook advies ...

Beleidscel Diversiteit en Gender Universiteit Gent

De beleidscel Diversiteit en Gender onderneemt beleidsacties en ontwikkelt projecten voor de uitbouw van het diversiteitsbeleid van de UGent.

Brussels onderzoekcentrum voor Innovatie in Leren en Diversiteit Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De voorgestelde onderzoeksgroep heeft tot doel om samenwerkingsverbanden binnen het onderzoekspeerpunt 'Verandering en innovatie in educatieve contexten' te formaliseren. Onderzoeksactiviteiten binnen dit onderzoekspeerpunt richten zich specifiek op de analyse van hefbomen voor verandering in educatieve settings. Veranderingsprocessen en het omgaan met gevolgen er van is immers in de huidige maatschappij en al haar subsystemen eerder de regel ...

Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

Het onderzoek spitst zich toe op de studie van ongewervelde dieren, in het bijzonder vrijlevende platwormen (Platyhelminthes). Volgende onderzoekstopics staan hierbij centraal: 1. Biodiversiteit, met inbegrip van cryptische biodiversiteit. 2. Fylogenie en fylogeografie, gebaseerd op moleculaire merkers en morfologische kenmerken.3. Effecten van vervuiling (in het bijzonder zware metalen) op verschillende aspecten van de biologie van de ...

Biotoopdiversiteit Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Het team Biotoopdiversiteit bouwt kennis en inzicht op over toestand en trends van habitats en overige biotopen en vegetaties, als ondersteuning voor een passend Natura 2000, biotoop- en gebiedsgericht beleid. Daarbij verzorgen we, samen met collega’s uit andere teams, de zesjaarlijkse analyse van de toestand van de Natura 2000 habitats (en rapporteren deze aan de EU) en de opmaak en evaluatie van de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen ...