Zoek expertise

1 - 10 of 329 resultaten

Zoek term:

Afdeling Bodem- en Waterbeheer KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoeksthema's binnen de Afdeling Bodem-en Waterbeheer omvatten risico-analyses van zware metalen in het milieu, het in kaart brengen van bodem en landgebruik, modellering van transportprocessen van water en opgeloste stoffen (nutriënten - contaminanten) in de bodem, modelleren van systemen voor een efficiënt gebruik van water door gewassen, modelleren van trends op lange termijn in tropische bodemvruchtbaarheid en bodemchemie en ...

Milieubiologie Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Milieubiologie heeft een lange traditie (sedert 1976) in de domeinen van metaalopname door planten, de effecten van toxische metaalconcentraties op planten en de transfer van metalen in de voedselketen. De groep was en is betrokken in meerdere projecten omtrent de zink, cadmium en lood verontreiniging in de Limburgse en Antwerpse Kempen. De groep startte met laboratorium en in situ studies betreffende fytoremediatie ...