< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Omgeving

Department

Tijdsduur:1 jan 2018 →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep Omgeving van de Universiteit Gent heeft als missie het uitvoeren van kwaliteitsvol onderzoek voor het doorgronden, waarderen, in kaart brengen en beheren van natuurlijke rijkdommen. Dit onderzoek behelst zowel het functioneren als het beheer van ongerepte en menselijk beïnvloede terrestrische ecosystemen wereldwijd en dit in een context van maatschappelijk relevante themaU+2019s zoals klimaatverandering, transitie naar duurzame voedselproductie, landdegradatie en het behoud van biodiversiteit. De klemtoon ligt daarbij op een geïntegreerd beheer van de biotische (planten, dieren) en abiotische (bodem, water) elementen voor levering van een brede waaier aan ecosysteemdiensten. Met hoogwaardige academische programmaU+2019s wil de vakgroep zeer inzetbare bio-ingenieurs, en andere Masters opleiden binnen het vakgebied U+2018beheer van natuurlijke rijkdommenU+2019. De vakgroep participeert eveneens op significante wijze aan het huidige maatschappelijk debat over natuurlijke rijkdommen vanuit een onafhankelijk en kritisch wetenschappelijk-onderbouwd standpunt. Een leidmotief daarbij is het streven naar een duurzaam rentmeesterschap van U+2019s werelds natuurlijk kapitaal.
Trefwoorden:Omgeving
Disciplines:Milieuwetenschappen en management, Atmosferische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling