< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Afdeling Bodem- en Waterbeheer

Division

Tijdsduur:1 jan 1995 →  31 jul 2020
Organisatieprofiel:

Onderzoeksthema's binnen de Afdeling Bodem-en Waterbeheer omvatten risico-analyses van zware metalen in het milieu, het in kaart brengen van bodem en landgebruik, modellering van transportprocessen van water en opgeloste stoffen (nutriënten - contaminanten) in de bodem, modelleren van systemen voor een efficiënt gebruik van water door gewassen, modelleren van trends op lange termijn in tropische bodemvruchtbaarheid en bodemchemie en modelleren van speciatie van metalen en fosfor in bodem en water.

Trefwoorden:Bodemmicrobiologie, Ecotoxicologi, Biologische beschikbaarheid, Bodem-plant transfer, Bodem organische stof
Disciplines:Bodemwetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer