< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ivan Nijs

  • Onderzoeksdoeleinden:Impact van klimaatverandering op planten en ecosystemen, in het bijzonder de invloed van klimaatextremen zoals droogte en hitte.Rol van biologische diversiteit in ecosystemen.Biologische invasies door niet-inheemse planten.Welke ecosystemen: graslanden, toendra.
  • Trefwoorden:ECOSYSTEMEN, KLIMAATOPWARMING, BIODIVERSITEIT, BIOLOGISCHE INVASIE, Biologie
  • Disciplines:Auto-ecologie, Gemeenschapsecologie, Ecofysiologie en ecomorfologie, Invasiebiologie, Terrestrische ecologie
  • Onderzoekstechnieken:Experimentele simulatie van toekomstige klimaten.Technieken om de uitwisseling te bepalen van koolstofdioxide, water en nutriënten tussen planten en hun omgeving.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Andere onderzoekers.Beleidsmakers.Pers en media.