< Terug naar vorige pagina

Project

Studie van de oorzaak van variabele fenotypische expressie van overgeërfde pathogene genetische varianten via uitgebreide familiale fenotypering en genoomwijd onderzoek

Ontwikkelingsstoornissen (DD) worden vaak toegeschreven aan de novo pathogene genetische varianten. Bijgevolg berusten algoritmes voor variant interpretatie vooral op de identificatie van de novo varianten, terwijl varianten, die overgeërfd worden van een niet-aangedane ouder, meestal als klinisch onbelangrijk beschouwd worden. Steeds vaker worden we echter geconfronteerd met zeldzame pathogene varianten met verminderde penetrantie. Genoomwijde sequenering (WGS) is geschikt voor de studie van bijkomende coderende en niet-coderende varianten die bijdragen tot deze fenotypische variabiliteit. Dit project bestudeert variabele fenotypische expressie van overgeërfde kopij varianten (CNV) door WGS te combineren met zorgvuldige fenotypering en met evolutionair en 3D chromosomaal onderzoek in aangedane en niet-aangedane verwanten van personen met DD. Deze unieke benadering is essentieel voor een accurate diagnose en counseling van overgeërfde varianten in families met DD.
Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:phenotypic variability, deep familial phenotyping, whole genome sequencing, multi-omics, inherited genetic variants
Disciplines:Genoomstructuur en -regulatie