< Terug naar vorige pagina

Project

Exploratie van het endogeen potentieel van micro-algen bij de verwerking van fruit en groenten

Groenten en fruit, evenals microalgen bevatten een groot, maar grotendeels onontgonnen, endogeen potentieel zowel wat betreft gezondheidsbevorderende eigenschappen als wat betreft structurerend vermogen. Gegeven het verschil in bio-actieve componenten en celwandmateriaal in beide bronnen, rijst de vraag of en in welke mate ze synergistisch werken wanneer ze gecombineerd worden in fruit- en groenten gebaseerde voedingsmiddelen. In deze context beoogt dit kennisplatform het genereren van wetenschappelijke basiskennis omtrent de mogelijke toepassing van microalgen (als geëxtraheerde olie of als biomassa) in verwerkte fruit- en groentegebaseerde levensmiddelen, hoofdzakelijk in termen van omega-3-langketen poly-onverzadigde vetzuren en in termen van structurerend vermogen. Daarnaast wordt ook de impact op andere bioactieve componenten (bijv carotenoïden en polyfenolen) door toevoeging van microalgen onderzocht.

Datum:1 okt 2014  →  30 sep 2018
Trefwoorden:microalgae, fruit
Disciplines:Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie