< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Pathofysiologie

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De voornaamste onderzoekslijnen die momenteel lopende zijn in het Laboratorium voor Experimentele Pathofysiologie hebben betrekking op volgende onderwerpen: 1. Botmetabolisme - Effect van een aantal factoren op de in vitro botvorming. - Onderzoek naar het effect van een calcimimeticum op de evolutie van renale osteodystrofie. - De rol van de osteoblast in de ontwikkeling van renale osteodystrofie. Een proteomics benadering. - Effect van de uremische omgeving op de gastrointestinale absorptie van lanthaan en diens accumulatie in een aantal relevante organen en subcellulaire localisatie in de lever. - Effect van het therapeutsch gebruik van lanthaancarbonaat op de Ca-balans in vergelijking tot andere fosfaatbinders. - Drug discovery: Experimenteel onderzoek naar het effect van een aantal compounds op de preventie van osteoporose bij de rat. 2. Vasculaire calcificatie - In vitro en in vivo onderzoek naar de mechanismen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vasculaire calcificatie bij chronisch nierfalen. - Vergelijkend onderzoek naar het effect van een aantal farmaca of de ontwikkeling/reversibliteit van vasculaire calcificaties bij de nierinsufficiënte rat. - De calcificatieparadox: Experimenteel onderzoek naar de onderliggende rol van de bot-turnover op de ontwikkeling van vasculaire calcificaties. 3. Celbiologie van nefrocalcinose en nefrolithiase. - Onderzoek naar de rol van voorafgaande renale beschadiging/regeneratie en expressie van een aantal relevante moleculen bij tubulaire kristalretentie. - Onderzoek naar de potentiële rol en alternatief gebruik van reeds bestaande farmaca in de preventie van nefrocalcinose. 4. Karakterisatie en element mapping in mineraalafzettingen van gecalcifieerde weefsels. 5. In vitro onderzoek naar het renaal transport en eventueel toxische effecten van een aantal farmaca. - Onderzoek naar het potentieel effect van een ijzerchelator op het tubulair transport van creatinine 6. Celbiologisch en experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen van het beschermend effect van een nieuwe vorm van erythropoïetine bij chronisch nierfalen. 7. De rol van epitheliale naar mesenchymale transitie in de ontwikkeling van fibrose in de transplantnier. 8. Epidemiologisch onderzoek naar het cumulatief toxisch of protectief effect van matig verhoogde multi-element blootstelling aan zware metalen op een aantal klinische/biochemische parameters.
Trefwoorden:PRIMAIRE KWEKEN, HISTOLOGIE, BOT, DIERMODEL, METALEN, VASCULAIRE CALCIFICATIE, HISTOMORFOMETRIE
Disciplines:Diagnostiek, Intensieve zorgen en spoedgevallen, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Oncologie