< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoekseenheid Privaatrecht

Research Unit

Tijdsduur:1 jul 1977  →  Heden
Organisatieprofiel:

De Afdeling Privaatrecht telt zes Instituten die instaan voor het onderwijs en het onderzoek van het ruime gebied van het privaatrecht: Instituut voor Verbintenissenrecht, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, Instituut voor Goederenrecht, Instituut voor Contractenrecht, Rector Roger DillemansInstituut voor Familiaal Vermogensrecht en Instituut voor Rechtsvergelijking.

Het privaatrecht is een uitgestrekt rechtsgebied. Het is immers de grondslag van onze maatschappelijke ordening. Het geeft de regels van hoe wij ons tegenover elkaar dienen te gedragen en wat wij van elkaar in het maatschappelijk verkeer mogen verwachten. Het regelt als het ware van de wieg tot het graf al de juridische aspecten van het menselijk bestaan. Overigens zijn niet enkel de mensen eraan onderworpen, maar ook rechtspersonen en zelfs de overheid. Het privaatrecht bekleedt bovendien ook een centrale plaats in de rechtswetenschap. Het is immers bij uitstek de leerschool voor ieder jurist in welke rechtstak hij zich in zijn latere professionele leven ook begeeft.

Trefwoorden:Familierecht
Disciplines:Rechten