< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Wouter Vandenhole

  • Onderzoeksexpertise:Wouter Vandenhole doet onderzoek op het domein van de mensenrechten en recht-en-ontwikkeling. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder meer kinderrechten; mensenrechten, in het bijzonder sociaaleconomische mensenrechten; en de verhouding tussen het recht van de mensenrechten en ontwikkeling. Hij werkt al een aantal jaren op het thema van transnationale mensenrechtenverplichtingen, dat zijn mensenrechtenverplichtingen voor nieuwe plichtendragers, zoals bedrijven. Recent is hij gestart met het onderzoek naar de conceptuele implicaties van duurzame ontwikkeling voor het recht van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor het verdelingsvraagstuk.
  • Trefwoorden:KINDERRECHTEN, RECHT EN ONTWIKKELING, RECHT VAN DE MENSENRECHTEN, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Mensenrechtenwetgeving
  • Onderzoekstechnieken:Literatuuroverzicht, interviews
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek richt zicht tot studenten in de rechten; beleidsmakers en praktizijnen, en onderzoekers op het domein van de mensenrechten; kinderrechten; en ontwikkeling.