< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Lutgart Van Laer

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn expertise situeert zich in cardiogenetica, meer bepaald in moleculaire cardiogenetica. Cardiogenetica omvat de volgende aandoeningen: thoracaal aorta aneurysma en dissectie, primaire elektrische aandoeningen, cardiomyopathie en familiale hypercholesterolemie.Plotse dood is een belangrijke doodsoorzaak met een jaarlijkse incidentie van één overlijden per 1000 persoonsjaren. Boven de leeftijd van 45 jaar is overlijden meestal te wijten aan atherosclerotisch coronair lijden, maar onder de leeftijd van 45 jaar zijn er vaak erfelijke hartaandoeningen die aan de basis liggen van het plots overlijden. De vier meest frequente oorzaken in die laatste leeftijdsgroep zijn premature atherosclerose (bijv. familiale hypercholesterolemie), cardiomyopathie (bijv. hypertrofe cardiomyopathie), primair elektrische aandoeningen (bijv. long-QT of Brugada syndroom) en aorta dissectie. Doelstelling van het onderzoek is de oorzaken van plotse dood bij individuen jonger dan 45 jaar in kaart te brengen, de rol van genetica te identificeren en de beste strategie te definiëren voor diagnostiek en preventie. Hierbij focussen we voornamelijk op de genetische etiologie van aorta aneurysmata en primair elektrische aandoeningen.Aorta aneurysma met dissectie/ruptuur vormt een belangrijk gezondheidsprobleem in de Westerse wereld met een geschatte mortaliteit van 1-2%. Veel van de huidige kennis omtrent aorta aneurysma’s werd verworven door de studie van zeldzame monogene vormen van thoracale aorta aneurysma’s (TAA), zoals het Marfan syndroom (MFS) en het Loeys-Dietz syndroom (LDS). Door de identificatie van de genetische basis voor LDS en de studie van muismodellen voor MFS werd ontdekt dat de TGFβ signalisatie pathway een sleutelrol speelt in de pathogenese van TAA. Disregulatie van TGFβ signalisatie werd eveneens aangetoond bij andere syndromale en niet-syndromale vormen van TAA. In ons onderzoek trachten we nieuwe causale genen voor TAA te identificeren, de gerelateerde pathogene mechanismen op te helderen en de rol van verstoorde TGFβ signalisatie in TAA ontwikkeling verder te verduidelijken.Primaire elektrische aandoeningen omvatten een groep van voornamelijk autosomaal dominante aandoeningen die gekenmerkt worden door een verstoorde actiepotentiaal in het hart die kan leiden tot plotse dood op jonge leeftijd. Hoewel er momenteel al meer dan 50 genen met zulke aandoeningen gelinkt zijn, blijft de precieze genetische oorzaak ongekend in ongeveer 70% van de patiënten. Bovendien zijn deze erfelijke hartritmestoornissen genetisch en fenotypisch heterogeen en worden in een moleculair diagnostische setting veel varianten met onzekere pathogene betekenis gedetecteerd. Dit belemmert een juiste risico inschatting en daarmee ook een efficiënt preventief en therapeutisch beleid voor de patiënt. Wij beogen deze noden aan te pakken door nieuwe causale genen te identificeren en diagnostische tools te ontwikkelen die toelaten het effect van genetische varianten functioneel en fenotypisch te karakteriseren.
  • Trefwoorden:CARDIOGENETICA, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Moleculaire diagnostiek, Cardiale en vasculaire geneeskunde niet elders geclassificeerd
  • Onderzoekstechnieken:Next generation en Sanger sequencing, moleculaire technieken, functionele studies
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:cardiogenetische onderzoekslaboratoria, patiënten, patiëntenorganisaties