< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Johan De Walsche

  • Onderzoeksexpertise:Mijn expertise op fundamenteel niveau richt zich op kennisconstructie via ontwerpen, meer in het bijzonder binnen het domein van architectuur en stadsontwerp. Dat uit zich in het opnemen van expertrollen in het debat over ontwerpend onderzoek en ontwerponderwijs, en in het debat over non-written (research) outcome. Op toegepast niveau vindt deze expertise haar weg in methodieken van ontwerp-gedreven actor-georienteerd onderzoek, vaak onder de vorm van Urban Living Labs, zowel in Westerse als niet-Westerse contexten.
  • Trefwoorden:ARCHITECTONISCH ONTWERP, HOGER ONDERWIJS, ACTIEONDERZOEK, ONTWERPEDUCATIE, BOUWKUNDIG ONDERZOEK, ONDERWIJSFILOSOFIE, Architectuur
  • Disciplines:Ingenieurswetenschappen in de architectuur, Architectuur, Interieurarchitectuur, Landschapsarchitectuur, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Stedelijk en regionaal ontwerp, Andere burgerlijke ingenieurswetenschappen en bouwkunde, Andere ingenieurswetenschappen en technologie, Curriculum en pedagogiek van kunsten, media en communicatie, Curriculum en pedagogiek van de humane en sociale wetenschappen, Filosofie van het onderwijs, Architecturaal design, Design onderzoek, Kunststudies en -wetenschappen, Andere kunsten, Andere humane wetenschappen en de kunsten
  • Onderzoekstechnieken:kwalitatieve onderzoeksmethodieken ontwerpend onderzoek artistiek onderzoek - onderzoek in de kunsten ruimtelijke analysetechnieken aktie-onderzoek urban living labs
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Hoger Onderwijs beleidsmakers accreditatieorganisaties Architectuurinstituten en -beleidsinstanties (architectuuropleidingen aan andere universiteiten, VAI, VLaams Bouwmeester) openbare besturen, funding agencies en NGO's