< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Ingrid De Meester

  • Onderzoeksexpertise:De algemene focus van onze onderzoeksgroep is gericht op het bestuderen van de structuur-functie relatie van eiwitten waaronder enzymes, door gebruik de maken van een combinatie van eiwitchemie, biofysische technieken en structurele biologie. Het protease-onderzoek maakt daar sinds lang deel vanuit en maakt tevens gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden om de protease-activiteiten te karakteriseren in biologische matrices. Het resulterend onderzoek is zeer interdisciplinair en heeft als doel de moleculaire aspecten van eiwitten en hun interacties in een relevante systemische context te plaatsen zodanig dat men een holistisch beeld krijgt van de biologie van het organisme. De verworven kennis wensen we te gebruiken voor het ontwikkelen van betere diagnostica en therapeutische middelen.
  • Trefwoorden:ENZYMEN, MOLECULAIRE INTERACTIES, Farmacie
  • Disciplines:Biokatalyse, Moleculaire biofysica, Inflammatie, Immunologie niet elders geclassificeerd, Klinische chemie, Proteïnen, Biomarker ontdekking, Biomarker evaluatie, In vitro testen
  • Onderzoekstechnieken:* Recombinante productie van eiwitten in bacteriële en eukaryotische systemen * Zuivering van eiwitten via verscheidene chromatografische technieken * Spectrofotometrische bepalingsmethoden voor peptidase-activiteiten in biologische stalen * biochemische karakterisatie van enzyminhibitoren * Biofysische en biochemische technieken: dynamic light scattering (DLS), analytische gelfiltratie, circulair dichroisme (CD), fluorescentie * Eiwit-ligand interactiestudies: isothermal titration calorimetry (ITC), bio-layer interferometry (BLI)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:onderzoekers geïnteresseerd in de structuur-functie relatie van eiwitten onderzoekers geïnteresseerd in bepalen van peptidase activiteiten in biologische stalen