< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Annemie Bogaerts

  • Onderzoeksexpertise:Combinatie van experimenteel en computationeel onderzoek naar plasma's en plasma-oppervlak interacties voor allerlei toepassingen: 1) Plasma-gebaseerde gasconversie en plasmakatalyse voor CO2 conversie naar waardevolle chemische componenten en brandstoffen, N2 fixatie uit de lucht voor de synthese van bouwstenen van het leven (bv. meststoffen), CH4 conversie naar hogere koolwaterstoffen en geoxygeneerde verbindingen,... Dit omvat experimenten in verschillende soorten plasmareactoren om de conversie, selectiviteit en energy-efficientie te verbeteren, alsook modellering van de plasmachemie, plasma reactor design en plasma-oppervlak interacties. 2) Plasmabehandeling van kankercellen: pancreas, melanoma, glioblastoma, longkanker, borstkanker. Onderzoek naar het mechanisme van selectieve kankerbehandeling door vergelijking met gewone cellen. 3) Plasma-vloeistof interactie, voor medische toepassingen: Studie van het gedrag van plasmadeeltjes in de vloeistoffase. 4) Plasma's voor analytische chemie, materiaalwetenschappen en micro-electronikca toepassingen: modellering van de plasmachemie voor verschillende gasmengsels en verschillende types plasmareactoren.
  • Trefwoorden:PLASMA, PLASMACATALYSE, CHEMISCH PROCES, CO2 CONVERSIE, CHEMISCHE SYNTHESE, BEHANDELING VAN KANKER, KANKERCELLEN, Scheikunde
  • Disciplines:Fysica van gassen, plasma's en elektrische ladingen, Fysica van (fusie)plasma's en elektrische ladingen, Fysische chemie, Chemie van plasma's, Duurzame chemie, Atmosferische chemie, Milieuwetenschappen en management, Milieuchemie, Heterogene katalyse, Chemische kinetiek en thermodynamica, Modellering, simulatie en optimalisatie, (Bio)chemische reactoren, Chemisch proces design, Luchtverontreiniging en -controle, Celdood, Cellulaire signaaltransmissie, Kankertherapie
  • Onderzoekstechnieken:1) Verschillende DBD plasma's, gliding arc plasma en atmosferische druk glimontlading, en analyseapparatuur (GC, MS) voor gasconversie. 2) Verschillende plasma jets en DBD plasma's voor directe behandeling van kankercellen, of behandeling van vloeistoffen (plasma treated liquids, PTLs) om te gebruiken voor de behandeling van kankercellen. Onderzoek in samenwerking met S. Dewilde (onderzoeksgroep PPES, Dept. Biomedische Wetenschappen) en Evelien Smits (Center for Oncological Research) voor cultivatie en karakterisatie van de kancercellen. 3) Verschillende soorten modellen: 0D chemische reactiekinetiek modellen, 2D/3D fluid dynamica simulaties, Monte Carlo, particle-in-cell Monte Carlo, hybride modellen, moleculaire dynamica, density functional theory simulaties.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:1) Chemische bedrijven (geïnteresseerd in de omzetting van broeikasgassen en andere afvalstromen in "nuttige" chemicaliën), Energiesector, Petrochemie 2) Kankeronderzoekers, ziekenhuizen 3) Micro-elektronica sector