Zoek expertise

1 - 10 of 13751 resultaten

Zoek term:

Productontwikkeling Universiteit Antwerpen

Productontwikkeling staat voor een totaalaanpak die erop gericht is producten te definiëren die innovatief zijn op technologisch, economisch en menskundig vlak en op het aansturen van de productontwikkelingscyclus, die een methode is om innovatieve producten te definiëren. Door de veelheid van onderliggende disciplines en de snelle ontwikkelingen binnen de ondersteunende kennisdomeinen en het industriële veld, moet de werkwijze voor ...

Afdeling Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering KU Leuven

De afdeling PMA (Productietechnieken, Machinebouw en Automatisering) is uniek in zijn multi-disciplinaire systeemaanpak bij de studie en ontwikkeling van innoverende producten, productieprocessen en intelligente (productie)machines. Onderzoeksprogramma’s worden primair gedefinieerd vanuit overwegingen van maatschappelijke (industriële) relevantie. Daarenboven worden fundamentele bijdragen geleverd aan de onderliggende wetenschappelijke ...

Onderzoeksgroep Productie en Logistiek (OM), Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoeksgroep Productie en Logistiek (OM), Campus Brussel

De Onderzoeksgroep Productie en Logistiek onderzoekt het brede domein van operations management (OM), i.e., supply chain management, management van producten en diensten, voorraad- en magazijnbeheer, total quality management, planningssystemen,... Operaties zijn de transformatie van inputs (kapitaal, materiaal, menselijke vaardigheden en kennis, technologie, machines,...) in ...

Onderzoeksgroep Productie en Logistiek, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

Missieverklaring en studiedomein Overeenkomstig de mission statement van de Katholieke Universiteit Leuven en het Departement Toegepaste Economie, omvat de missie van de onderzoeksgroep Operations Management de levering van academisch onderwijs, de uitvoering van fundamenteel onderzoek en het leveren van diensten in het domein van operations management. Operations management kan in het algemeen worden omschreven als het beheer van de ...

Productkwaliteit en -innovatie Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Verantwoordelijke

Het onderzoek streeft naar optimale verwerking van primaire (dierlijke & plant-) producten tot voedings-, veevoeder- en non-food toepassingen. Er is expertise inzake kwaliteitsverbeteringen, authenticiteit, nutritionele en functionele eigenschappen, smaak, relatie voeding gezondheid, detectie van GGO’s en allergenen, valorisatie van nevenstromen, nieuwe toepassingen uit de plantenbiotech. Wij werken o.m. op zuivel, vlees / vis en groente ...

Vakgroep Dierlijke Productie Universiteit Gent

Deze vakgroep brengt diverse onderzoekslijnen samen via drie laboratoria: Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten, Laboratorium voor Aquacultuur, Laboratory of Immunology & Animal Biotechnology.

Centrum voor de Pre-industriële Productieprocessen en Arbeidsverhoudingen Vrije Universiteit Brussel

De afgelopen jaren richtte het historisch onderzoek zich op gilden: de sociale, economische, politieke en culturele functies van gilden in stedelijke industrieën in de moderne periode. Empirische studie concentreert zich op de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, met name op het hertogdom Brabant en de provincie Vlaanderen. Een vergelijkende en lange termijn benadering is ontworpen om gilden in een nieuw perspectief te plaatsen, in verband ...

MOTION PRODUCTS Flanders Make

Many companies in Flanders work around products with a motion component such as vehicles and machines. We apply this competence to help them develop new ‘future-proof’ products which are smart, automatically adapt to the environment to provide optimal performance, and use digital, Industry 4.0 technology.

The focus is on the architecture and the validation of systems, as well as the combination of autonomy and automation (autonomation) ...

ProductionS Flanders Make

The goal of the FlandersMake ProductionS core lab isto develop solutions for flexible manufacturing systems enabling theindustry 4.0 promise of mass customisation.

We design, buildand validate innovative, industrially relevant, solutions within the following technology domains:

· Flexiblemanufacturing system architectures enabled by the reconfigurable interaction betweenmulti-vendor industrial automation solutions, robotic ...