Zoek expertise

1 - 10 of 15935 resultaten

Zoek term:

MOTION PRODUCTS Flanders Make

Many companies in Flanders work around products with a motion component such as vehicles and machines. We apply this competence to help them develop new ‘future-proof’ products which are smart, automatically adapt to the environment to provide optimal performance, and use digital, Industry 4.0 technology.

The focus is on the architecture and the validation of systems, as well as the combination of autonomy and automation (autonomation) ...

Onderzoeksgroep Productie en Logistiek (OM), Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoeksgroep Productie en Logistiek (OM), Campus Brussel

De Onderzoeksgroep Productie en Logistiek onderzoekt het brede domein van operations management (OM), i.e., supply chain management, management van producten en diensten, voorraad- en magazijnbeheer, total quality management, planningssystemen,... Operaties zijn de transformatie van inputs (kapitaal, materiaal, menselijke vaardigheden en kennis, technologie, machines,...) in ...

Onderzoeksgroep Productie en Logistiek, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

Missieverklaring en studiedomein Overeenkomstig de mission statement van de Katholieke Universiteit Leuven en het Departement Toegepaste Economie, omvat de missie van de onderzoeksgroep Operations Management de levering van academisch onderwijs, de uitvoering van fundamenteel onderzoek en het leveren van diensten in het domein van operations management. Operations management kan in het algemeen worden omschreven als het beheer van de ...

Vakgroep Plantaardige Productie Universiteit Gent

Er zijn vier eenheden actief in de afdeling die zich richten op verschillende agrarisch belangrijke onderzoeksgebieden: in vitro biologie, tuinbouw, plantenveredeling, duurzame gewasproductie, onkruid, botanische diversiteit en etnobotanie.

Vakgroep Dierlijke Productie Universiteit Gent

Deze vakgroep brengt diverse onderzoekslijnen samen via drie laboratoria: Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten, Laboratorium voor Aquacultuur, Laboratory of Immunology & Animal Biotechnology.

Vakgroep Mechanische Constructie en Productie Universiteit Gent

De vakgroep maakte deel uit van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en bracht expertise samen op volgende domeinen: Breukmechanica van grootschalige metalen constructie-elementen, Mechanica van vezelversterkte materialen, Niet-destructief materiaal-onderzoek, -karakterisering en -monitoring, Experimentele Mechanica, Tribologische eigenschappen van materialen.

Visserij & Aquatische Productie Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Verantwoordelijke

Dit domein omvat visserijbiologie, visserijtechniek en aquacultuur. We inventariseren visbestanden en adviseren over quota en duurzame visserijen. Vanuit de technische kennis van het vistuig bestuderen we soortselectieve en ecologische aanpassingen en alternatieve visserijmethodes. We ontwikkelen aquacultuursystemen voor vis en schaaldieren op zee en in recirculatiesystemen op land. Via een geïntegreerde aanpak implementeren we innovaties....

Sagalassos Archaeological Research Project KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Sagalassos Archaeological Research Project heeft interdisciplinaire ambities om het verre en minder verre verleden, en zelfs de nabije toekomst van de regio waarin de antieke stad Sagalassos zou komen te ontstaan, tot bloei kwam en verdween te bestuderen. Het studiegebied beslaat 1200 km2 in het Merendistrict van het huidige Turkije. Chronologisch gezien is de uitdaging nog groter: van het Midden Paleolithicum tot en met de duurzame ...