Zoek expertise

1 - 10 of 2252 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Toegepaste Linguïstiek Universiteit Hasselt

Onderzoek; communicatiebehoeften en -problemen van specifieke populaties, onder meer binnen de bedrijfswereld, al dan niet sector- en/of functiegebonden; de invloed van cultuurverschillen op verbale en non-verbale communicatie; de effectiviteit en efficiëntie van het (vreemde-) talenonderwijs en de gebruikte didactische methoden, met een bijzondere aandacht voor ICT ter ondersteuning van het semi-autonoom leren. Ontwikkeling: Op basis van de ...

Centrum voor Linguistiek Vrije Universiteit Brussel

"De belangrijkste doelstelling van het Centrum voor Linguistiek (CLIN) is de bevordering van het fundamenteel onderzoek in de theoretische en toegepaste taalkunde en de toepassing van dit onderzoek in de bredere samenleving. Onderzoek bij CLIN richt zich tot een breed spectrum van onderwerpen in verband met de structuur, het gebruik, het leren en onderwijzen, historische ontwikkeling, en de sociale en politieke context van de talen, en in het ...

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep verricht theoretisch en descriptief onderzoek op het gebied van de formele en computationele linguïstiek, o.m. met het oog op de toepassing ervan in taal- en spraaktechnologie. Het centrale doel is inzicht te verwerven in de complexiteit van de talige kennis door de formele kenmerken te bestuderen van de structuren en regels die de architectuur van taal en grammatica vormen.

Het formeel modelleren van deze ...

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Campus Antwerpen KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep verricht theoretisch en descriptief onderzoek op het gebied van de formele en computationele linguïstiek, o.m. met het oog op de toepassing ervan in taal- en spraaktechnologie. Het centrale doel is inzicht te verwerven in de complexiteit van de talige kennis door de formele kenmerken te bestuderen van de structuren en regels die de architectuur van taal en grammatica vormen.

Het formeel modelleren van deze ...

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep verricht theoretisch en descriptief onderzoek op het gebied van de formele en computationele linguïstiek, o.m. met het oog op de toepassing ervan in taal- en spraaktechnologie. Het centrale doel is inzicht te verwerven in de complexiteit van de talige kennis door de formele kenmerken te bestuderen van de structuren en regels die de architectuur van taal en grammatica vormen.

Het formeel modelleren van deze ...

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Campus Kulak Kortrijk KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep verricht theoretisch en descriptief onderzoek op het gebied van de formele en computationele linguïstiek, o.m. met het oog op de toepassing ervan in taal- en spraaktechnologie. Het centrale doel is inzicht te verwerven in de complexiteit van de talige kennis door de formele kenmerken te bestuderen van de structuren en regels die de architectuur van taal en grammatica vormen.

Het formeel modelleren van deze ...

Centrum voor Toegepaste Linguïstiek Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (CTL) kenmerkt zich door pluridisciplinair onderzoek. De belangrijkste onderzoeksdomeinen van CTL zijn: cross-cultural research (o.a.verbale en non-verbale communicatie), communicatiebehoeften en -problemen van specifieke populaties (onder meer binnen de bedrijfswereld, al dan niet sector- en/of functiegebonden), semi-autonoom gecombineerd leren (effectiviteit en efficiëntie van het ...

Centrum voor Toegepaste Linguïstiek Universiteit Hasselt

Het CTL verenigt onderzoekers van de Universiteit Hasselt, van de Provinciale Hogeschool Limburg, van de XIOS-hogeschool. Vrijwillige wetenschappelijke medewerkers van andere instellingen brengen hun kennis en ervaring in. Diverse competenties worden in het CTL-onderzoek grensoverstijgend samengebracht: romanisten, germanisten, classici, (socio)linguïsten, didactici en onderwijskundigen, marketeers, informatici,... Basis vormt de economische ...