< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Formele en Computationele Linguïstiek (ComForT), Leuven

Research Group

Tijdsduur:1 dec 2005 →  Heden
Organisatieprofiel:

De onderzoeksgroep verricht theoretisch en descriptief onderzoek op het gebied van de formele en computationele linguïstiek, o.m. met het oog op de toepassing ervan in taal- en spraaktechnologie. Het centrale doel is inzicht te verwerven in de complexiteit van de talige kennis door de formele kenmerken te bestuderen van de structuren en regels die de architectuur van taal en grammatica vormen. 

 

Het formeel modelleren van deze kennis gebeurt voornamelijk met behulp van structurele en/of logisch-mathematische representaties. De groep streeft naar interdisciplinaire samenwerking met onderzoekers uit o.m. computer- wetenschappen/AI en analytische filosofie/logica.

 

Binnen de formele syntaxis onderscheiden we drie sporen:

  • In het monostratale kader van Head-Driven Phrase structure Grammar bestudeert de OG o.m. predicatieve complementen, object raising en verbale clusters, koppelwerkwoorden en PPs.
  • In het generatieve kader van Minimalisme bestudeert de OG o.m. ellipsis, expletieven, complementizers, binding, controle, partikelwerkwoorden en de morfologie-syntaxis interface.
  • In het descriptief-structurele kader bestudeert de OG de synchrone en diachrone morfo-syntaxis van het Nederlands en het Duits, de structuur van de NP, conditionele zinnen en connectoren (adverbia en voegwoorden).

 

Binnen de formele semantiek onderscheiden we twee sporen:

  • Op descriptief vlak is er onderzoek, enerzijds naar kwantificatie in natuurlijke taal (comparatieve en proportionele kwantificatie, negatie en polariteit, scope-relaties) en anderzijds naartense, aspect, teliciteit en boundedness.
  • Op theoretisch vlak is er onderzoek, enerzijds naar de logische geometrie van oppositie-, implicatie- en dualiteitsrelaties, en anderzijds naar de algebra van kleuren, getallen en geometrie.

 

De OG ontwikkelt taaltechnologische toepassingen op het domein van

  • automatische woord- en zinsontleding voor het Nederlands
  • hybride systemen voor automatische vertaling van en naar het Nederlands
  • automatische tekstalignering

 

De OG speelt een actieve rol bij het aanmaken van grootschalige geannoteerde corpora en treebanks voor het Nederlands (D-coi, LASSY, SoNaR) en de ontwikkeling van NLP Tools and Resources in het bredere academische kader van de Digital Humanities.

 

Trefwoorden:linguïstiek, syntaxis, semantiek, computationele taalkunde
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Toegepaste wiskunde, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen, Artificiële intelligentie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen