< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Toegepaste Linguïstiek

Research Group

Tijdsduur:1 jan 1990 →  30 sep 2009
Organisatieprofiel:Het CTL verenigt onderzoekers van de Universiteit Hasselt, van de Provinciale Hogeschool Limburg, van de XIOS-hogeschool. Vrijwillige wetenschappelijke medewerkers van andere instellingen brengen hun kennis en ervaring in. Diverse competenties worden in het CTL-onderzoek grensoverstijgend samengebracht: romanisten, germanisten, classici, (socio)linguïsten, didactici en onderwijskundigen, marketeers, informatici,... Basis vormt de economische benadering van het (vreemde-)taalleerproces in al zijn aspecten. Momenteel zijn de speerpunten: - Onderzoek naar communicatiebehoeften en -problemen en naar de invloed van taal- en cultuurverschillen op communicatie, speciaal m.b.t. bedrijfspopulaties, al dan niet sector- en/of functiegebonden. - Onderzoek van de effectiviteit en efficiëntie van het (vreemde-) talenonderwijs en de gebruikte didactische methoden (met een bijzondere aandacht voor ICT), ook voor deelvaardigheden. - Onderzoek van de invloed van (talige) tekens en cultuur op communicatie, bijv. marketing, advertising.
Trefwoorden:CD ROM, INTERCULTURELE VERSCHILLEN, INTERNET, NTELL, TAALTESTEN, TALENBEHOEFTEN, TALENBEHOEFTEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN, TOEGEPASTE LINGUÏSTIEK
Disciplines:Pedagogische en onderwijswetenschappen, Taal- en literatuurwetenschappen