Zoek expertise

1 - 9 of 9 resultaten

Zoek term:

Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Instituut voor Arbeidsrecht maakt samen met het Instituut voor Sociaal Recht deel uit van de afdeling Arbeids- en socialezekerheidsrecht. Dit is een van de afdelingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

De voornaamste taak van het Instituut voor Arbeidsrecht bestaat in het verzorgen van onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeidsrecht in ruime zin van het woord. Daarnaast wordt ...

Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie KU Leuven

Verantwoordelijke

Deze onderzoeksgroep omvat vijf globale onderzoekslijnen (1) Armoede en maatschappelijke integratie, (2) Wonen (3) Economie en verzorgingsstaat (4) Organisatie van zorg en welzijn (5) Toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van hulp- en dienstverlening Het thema migratie en integratie is groepsoverschrijdend.

Onderzoekslijn Armoede en maatschappelijk integratie
Verantwoordelijke onderzoeksleiders: Ides Nicaise & Tine ...