< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Sociologie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:ONDERZOEKSFOCUS Het CSB-onderzoek richt zich in hoofdzaak op sociale ongelijkheid en verdeling in de welvaartsstaat, met bijzondere aandacht voor de werking en doelmatigheid van sociaal beleid. Bijzondere interesse gaat uit naar i) de wijze waarop het sociaal beleid inspeelt op de (veranderende) socio-economische en demografische context en ii) de impact die het heeft op de socio-economische levensomstandigheden van haar onderscheiden doelgroepen. ONDERZOEKSLIJNEN Het CSB-onderzoek verloopt hoofdzakelijk langs drie belangrijke dimensies. Ten eerste tracht het Centrum inzicht te verwerven in de onderliggende oorzaken en mechanismen van armoede en inkomensongelijkheid. Ten tweede bestudeert het de ontwikkeling van sociaal beleid en de impact ervan op de architectuur van (verschillende types) welvaartsstaten. Ten derde tracht het CSB via haar onderzoek de impact van sociaal beleid op armoede en inkomensongelijkheid te begrijpen en verklaren. Deze drie onderzoekslijnen vormen het bindmiddel voor het onderzoek dat plaatsvindt binnen de onderscheiden onderzoeksdomeinen. ONDERZOEKSTHEMA'S A. De generositeit en adequaatheid van sociale beschermingsprogramma's : Bouwend op haar traditie inzake internationaal vergelijkend onderzoek naar minimale inkomensbescherming (onder meer naar de generositeit ervan) in Europa, legt het CSB zich toe op de studie van i) de evolutie van deze systemen (in termen van generositeit en adequaatheid) binnen de verschillende types van welvaartsstaten, ii) de impact van devolutie en Europeanisering en iii) de relatie met opkomend ecologisch beleid. B. De gevolgen van evoluties op het vlak van minimale inkomensbescherming in termen van uitkomsten : Het huidig onderzoek richt zich op de adequaatheid van actief arbeidsmarktbeleid, de intergenerationele inkomensongelijkheden, het herverdelend effect van gezinsbeleid en de sociaal-economische levensomstandigheden van migranten en op de opkomst van zogenaamde 'nieuwe sociale risico's' en de gevolgen van de huidige economische crisis. C. Armoede en inkomensongelijkheid versus andere indicatoren van sociale uitsluiting : Het CSB legt zich toe op het bestuderen van de wisselwerking tussen inkomensongelijkheid en -armoede, tewerkstelling en andere indicatoren van sociale uitsluiting enerzijds en de adequaatheid van sociaal beleid anderzijds. Het bouwt hiervoor verder op eerder verworven inzichten in de problematische kant van inkomensongelijkheid in rijke welvaartsstaten en de socio-economische determinanten van inkomen, gezondheid en opleiding. D. Sociaal beleid in een meerlagige context : Het CSB bestudeert hoe sociaal beleid evolueert in een meerlagige context en welke repercussies veranderingen in bevoegdheidsverdelingen hebben voor de ongelijkheden binnen en tussen welvaartsstaten.
Trefwoorden:INKOMENSONGELIJKHEID, REDISTRIBUTIE, ARMOEDE, SOCIALE RISICO'S, SOCIALE INDICATOREN, MINIMUM INKOMENBESCHERMING, ARBEIDSMARKTBELEID
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociaal werk, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie