Zoek expertise

1 - 10 of 1371 resultaten

Zoek term:

Identity, Diversity & Inequality Research Universiteit Hasselt

De onderzoeksactiviteiten van de eenheid zijn onderverdeeld in drie thematische clusters: Identiteit, diversiteit en ongelijkheid in arbeid en organisaties: onderzoek rond diversiteitsgerelateerde thema''s op het macroniveau van de arbeidsmarkt (bv. combinatie arbeid-gezin door zelfstandingen, zwangerschapgerelateerde discriminatie, loopbanen van vrouwen in de IT- en financiële sector) alsook het mesoniveau van organisaties (bv. ...

Research Centre for Learning in Diversity Hogeschool Gent

Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoekscentrum. We voeren praktijkgericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren doorheen de volledige levensloop, van jonge kinderen tot volwassenen. Bij onderzoek naar ‘leren’ vertrekken we altijd vanuit de diversiteit van lerenden enerzijds en de diverse contexten waarbinnen dat leren kan plaatsvinden anderzijds. Zo willen we bijdragen aan gelijke ...