< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Milieukunde

Research Institute

Tijdsduur:1 okt 1991 →  Heden
Organisatieprofiel:Vanaf het begin werd, en ook voor de toekomst wordt geopteerd voor een weloverwogen combinatie van en symbiose tussen hoogwaardig fundamenteel milieugerelateerd onderzoek en toegepast onderzoek met financiering vanuit de verschillende geldstromen (2e, 3e, 4e). De uitbouw van het volledige spectrum van fundamenteel tot toegepast onderzoek biedt diverse opportuniteiten, zoals o.a. versterking van de kritische massa, verwerving en efficiënt gebruik van apparatuur, 'buffercapaciteit' in functie van conjunctuurfluctuaties etc. zodat voldoende mogelijkheden aanwezig zijn voor het realiseren van een adequate wetenschappelijke output, potentiële economische valorisatie van onderzoeksresultaten en deelname aan internationale netwerken. De leden van het CMK participeren aan het onderwijs in verschillende richtingen Zie "Link met het onderwijs". Wetenschappelijke dienstverlening wordt uitgevoerd in domeinen die in het verlengde liggen van de onderzoeksexpertise. Aan overheden, bedrijven en particulieren worden adviezen verleend met betrekking tot topics die aansluiten bij de verschillende activiteitsdomeinen van het CMK. De meeste leden nemen ook (beleids)taken op in diverse organisaties buiten de instelling.
Trefwoorden:(MULTI)POLLUTIE, BEELDANALYSE, BIODIVERSITEIT, BIOREMEDIATIE, BODEMVERVUILING, CELLULAIRE EN MOLECULAIRE ASPECTEN VAN TOXICITEIT, FLUORESCENTIE, FRUIT KWALITEIT, FYLOGENIE & BIOGEOGRAFIE, FYTOHORMONEN, FYTOREMEDIATIE, METAALTOLERANTIE, METALEN STRESS, MOLECULAIRE EN CELLULAIRE ASPECTEN VAN TOXICITEIT, MYCORRHIZA, ONGEWERVELDEN, PLANT PATHOGENEN, PLANT-GEASSOCIEERDE BACTERIEN, PLATYHELMINTHES, PROTEOMICA, SENESCENTIE, STAMCELLEN EN REGENERATIE, STRESS FYSIOLOGIE, TAXONOMIE, VASCULAIRE PLANTEN, ZWARE METALEN
Disciplines:Dierkundige biologie, Ecologie, Plantenbiologie, Milieuwetenschappen en management, Andere ingenieurswetenschappen en technologie, Gezondheidswetenschappen, Toegepaste economie, Rechten