< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Research Centre for Learning in Diversity

Research Group

Hoofdorganisatie:Hogeschool Gent
Tijdsduur:26 sep 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

Leren en diversiteit staat centraal in het onderzoekscentrum. We voeren praktijkgericht onderzoek naar zowel formeel als informeel leren, typisch en atypisch leren en leren doorheen de volledige levensloop, van jonge kinderen tot volwassenen. Bij onderzoek naar ‘leren’ vertrekken we altijd vanuit de diversiteit van lerenden enerzijds en de diverse contexten waarbinnen dat leren kan plaatsvinden anderzijds. Zo willen we bijdragen aan gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen. Binnen het onderzoekscentrum werken we maximaal interprofessioneel om een holistisch beeld te krijgen op het samenspel van factoren die leren beïnvloeden.

Trefwoorden:leren, onderwijs, diversiteit, vakdidactiek, effectief onderwijs, sociale mobiliteit, toegang tot onderwijs, professionalisering leraren, schoolontwikkeling, burgerschapseducatie, EDO, educatie duurzame ontwikkeling, rekenvaardigheden, leerstoornissen
Disciplines:Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Curriculum en pedagogiek van de humane en sociale wetenschappen, In service leren en opleidingen op de werkplek, Curriculum en pedagogiek van wiskunde en rekenvaardigheid, Curriculum en pedagogiek van lichamelijke opvoeding en ontwikkeling , Tweede taalverwerving, Hoger onderwijs, Inclusief en speciaal onderwijs, Voorschoolse educatie en kleuteronderwijs, Primair onderwijs, Secundair onderwijs, Informeel leren, Didactiek van schoolvakken, Lerarenopleiding, Speciale nodenonderwijs, Beperkingen en ontwikkelingsstoornissen, Vergelijkend en internationaal onderwijs, Leren en gedrag, Onderwijs- en schoolpsychologie, Motorische controle, Spraak- en taaltherapie, Stemonderzoek