Information

Welke informatie bevat FRIS?

Het FRIS onderzoeksportaal bevat informatie over het publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Op de huidige website vind je informatie terug over onderzoekers, onderzoeksgroepen, wetenschappelijke projecten en publicaties.

Onderzoekers

FRIS bevat de adresgegevens van de actieve onderzoekers in Vlaanderen, de expertise van de onderzoekers, een overzicht van het onderzoek en de resultaten van hun onderzoek.

Onderzoekseenheden

FRIS toont de profiel- en adresinformatie van de onderzoekseenheden aan de universiteiten en de wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen. Je kan er de actieve onderzoekers per eenheid vinden, evenals de expertise van de eenheid aan de hand van de projecten en publicaties.

Onderzoek

Beschrijving van het publiek gefinancieerd onderzoek in Vlaanderen sinds 2008. Je kan er korte inhoud vinden, een overzicht van de wetenschappelijke discipline(s) waarin het project zich situeert, de betrokken onderzoekers en organisaties, en de financieringsbron van het project.

Publicaties

FRIS bevat bepaalde types van publicaties van de Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen: boeken en bijdragen aan boeken en tijdschriften. Je kan er de titel, korte samenvatting en uitvoerders van de publicatie vinden.

Grafieken FRIS

Via 'cijfers' worden grafieken getoond die op basis van de FRIS-data zijn gebouwd. Deze grafieken zullen de komende jaren worden uitgebreid.

Expertfinder

Deze module laat toe om een Expert (persoon of organisatie) te vinden op basis van een zoek doorheen de boomstructuur van de wetenschappelijke disciplines in Vlaanderen. Deze vaste classificatie is een in Vlaanderen overeengekomen lijst van bestaande wetenschappelijke disciplines en wordt in samenspraak met onze partners van ECOOM Hasselt opgemaakt en onderhouden.