< Terug naar vorige pagina

Project

TeTTRA B - 2de fase: Technologie Transfer & Aanwerving in landelijke gebieden (R-5713)

Vele Midden- en Kleinbedrijven (MKB) in de Euregio Maas-Rijn staan meer en meer in sterke concurrentie vanwege de internationalisering van de markten. Een stijging van de grensoverschrijdende technologietransfer is, volgens ons, de manier van oplossing voor deze situatie. Ook al is de toegang tot de knowhow van universiteiten en hogescholen van de EMR bij het MKB veelgevraagd, men moet toch constateren, dat de meeste ondernemers in de directe contactname met een wetenschappelijke coöperatiepartner nog vaak belemmeringen ondervinden. Daarom moeten activerende en vereenvoudigende maatregelen worden voorzien, opdat inzichten uit toegepast onderzoek een toepassing in economie en maatschappij kunnen vinden en tot proces- of produktinnovaties leiden. Dit ook vanuit de achtergrond, dat de verbreiding van knowhow en de ondernemende valorisatie van economisch relevante resultaten belangrijke factoren zijn, om het concurrentievermogen van een regio te bevorderen. Een centrale rol nemen in deze context ook netwerken tussen actoren in econonomie en wetenschap in. Het in werking stellen en het verzekeren van het voortbestaan ervan, hebben een intensief onderhoud en verzorging nodig, om op lange termijn meerwsarde en concrete resultaten te waarborgen. Naast een tekort aan grensoverschrijdende technologietranfer staat het MKB ook voor de uitdaging, geschikte vakmensen voor hun bedrijfswerkzaamheden te vinden. Dit alom aanwezige gemis van vakmensen maakt het niet eenvoudig voor de bedrijven, in de internationale markt te kunnen concurreren en concurrerend te blijven. Ook het verlies van groei- en innovatiepotentieel gaat daarmee voort - in het ergste geval dreigen de ondernemingen zelfs omzet te verliezen vanwege ontbrekende of wegvallende "slimme koppen". In enkele deelregios van de Euregio bestaan veelvoudige maatregelen, om dit probleem aan te pakken. In het kader van TeTRRA heben de projectpartners zich op het bereik van de akademische vakmensen gefocust, d.w.z. studenten en geslaagden van de in het projekt deelnemende hogescholen. In de grensregio bestaat hieromtrent een grote noodzaak tot handelen. Als dit tekort aan vakmensen op het hoogste opleidingsniveau - een probleem dat in de verschillende deelregio's van de EMR verschillend groot is - niet opgelost wordt, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de bedrijven en de economische locatie Euregio Maas-Rijn. Vooral "Brain-Drain" is een ernstig probleem. Dat juist de hoger gekwalificeerden vaak naar de grote steden en naar de bekende bedrijven trekken, omdat ze daar betere carrièrekansen en hogere salarissen verwachten, is in de EMR een bekende problematiek, waar oplossingen voor gevonden moeten worden.
Datum:1 okt 2014  →  30 jun 2015
Trefwoorden:technologietransfer
Disciplines:Informatie- en computerwetenschappen, Media en communicatie
Project type:Samenwerkingsproject