< Terug naar vorige pagina

Project

Telling dak- en thuisloosheid: pilootstudie.

Er zijn vooralsnog geen cijfers beschikbaar over het aantal dak- en thuislozen in België. In dit project willen we de methode van een point-in time 'dak- en thuisloosheid' op punt stellen, toepassen en beschrijven. Dit project heeft vier doelstellingen: het beschrijven van de twee scenario's voor een telling in samenwerking met alle relevante stakeholders, het uittesten van de scenario's in Vlaanderen en Wallonië in 2 grotere steden en 2 meer landelijke gebieden, het komen tot een afstemming tussen de nieuwe tellingen in Vlaanderen en Wallonië en de bestaande telling in Brussel, het ontwikkelen van een tool en handleiding om tellingen te organiseren.

Datum:1 jan 2020 →  31 dec 2020
Trefwoorden:homeless people, homelessness
Disciplines:Gezondheidszorg- en gemeenschapsdiensten, Sociologie van sociale klasse