< Terug naar vorige pagina

Project

Studie naar de factoren die de vrijheid van jongens en mannen van vreemde oorsprong in België beperken in hun partnerkeuze.

In dit onderzoek worden de beïnvloedende factoren op het partnerkeuzeproces en de huwelijkssluiting van Turkse, Marokkaanse en Sikhs mannen in kaart gebracht. Er werd gekozen voor de twee grootste migrantengroepen in België; dit zijn mannen van Marokkaanse en Turkse origine. De keuze voor Sikhs mannen zorgt ervoor dat de focus op religie als verklarende factor op het partnerkeuzeproces ontkracht wordt. Daarnaast is het een recente migrantengroep waarover in België slechts een beperkte hoeveelheid onderzoeksmateriaal voor handen is. In tegenstelling tot de beschikbare literatuur rond partnerkeuze die zich focust op gearrangeerde en gedwongen huwelijken, worden de huwelijkssluitingen in dit onderzoek breder belicht. Drie mogelijkheden komen aan bod een huwelijk met een autochtone vrouw, met een vrouw behorend tot dezelfde etnisch-culturele groep in België en een vrouw wonend in het land van herkomst. Een literatuurstudie werd gecombineerd met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om een antwoord te formuleren. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 1 juli 2008 tot 1 maart 2009.
Datum:1 jul 2008  →  28 feb 2009
Trefwoorden:IMMIGRANTEN, PARTNERKEUZE
Disciplines:Antropologie
Project type:Samenwerkingsproject