< Terug naar vorige pagina

Project

Socio-economische experimenten ter evaluatie van het potentieel van GM-maïs: een multi-actor analyse

In 2020 heeft China bioveiligheidscertificaten toegekend aan twee soorten genetisch gemodificeerde (GG) maïs. Om de impact van de toekomstige commercialisering ervan te voorspellen, zal dit onderzoek een reeks economische ex-ante-onderzoeken uitvoeren die (1) de potentiële impact van de introductie van GG-maïs in China, evenals (2) de acceptatie en bereidheid
om te betalen belanghebbenden, inclusief de reacties van onderzoekers, berekenen.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:ex-ante impact analyse, bereidheid-tot-betalen, wetenschappers reactie, experimenteel onderzoek, genetisch gemodificeerde maïs, China, acceptatie door belanghebbenden, gedragseconomie
Disciplines:Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei niet elders geclassificeerd, Landbouw- en natural resource economie, milieu- en ecologische economie, Innovatie en technologiemanagement, Informatie, kennis en onzekerheid, Gedragseconomie op microniveau