< Terug naar vorige pagina

Project

Smart Driver Pass

Dit project spitst zich toe op toegangssystemen in de logistieke sector.
Het beoogt een uniform, remote en contactloos Vlaams systeem voor het verschaffen van toegang aan chauffeurs tot bedrijfssites om te laden en te lossen.

Manuele procedures en individuele oplossingen op basis van een badge of identiteitskaart leiden vandaag tot tijdverlies en dragen een aanzienlijke kost. Elk bedrijf of iedere terreinbeheerder heeft zo bijvoorbeeld zijn eigen paspoorten, veiligheidspassen etc.
Met dit project wil VIL al deze individuele oplossingen bundelen in één overzichtelijke applicatie.

Een aan databases (met informatie m.b.t. chauffeur, voertuig en transportopdracht) gekoppelde smartphone applicatie is een laagdrempelig alternatief dat niet alleen een oplossing biedt voor kleinere laad- en losplaatsen, maar ook efficiënter en veiliger is én de ideale basis vormt voor andere innovaties.

Met het project ‘Smart Driver Pass’ wil VIL een basis app ontwerpen dat gericht is op toegangssystemen in de logistieke sector. Doel is een uniform, remote en contactloos Vlaams systeem voor het verschaffen van toegang aan chauffeurs tot bedrijfssites om te laden en te lossen.

De huidige systemen focussen namelijk vooral op de veiligheids-en toegangscontrole terwijl aan de beoogde applicatie tal van extra functionaliteiten met toegevoegde waarde kunnen gekoppeld worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vooraanmelding met het oog op een efficiëntere slotplanning, het afroepen van reeds aangemelde chauffeurs, identificatie bij onbemande nachtleveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie), enz.

In het kader van het project zal VIL het concept vormgeven en een basis app ontwerpen waarbij gestreefd wordt naar maximale interoperabiliteit met bestaande systemen.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Toegangscontrole, Database, App, Identificatie
Disciplines:Transporteconomie