< Terug naar vorige pagina

Project

SeaCrops: technische en economische haalbaarheid van land-based aquacultuur van zeewier (SeaCrops)

SeaCrops wil de technische en economische haalbaarheid onderzoeken van duurzame land-based productie van zeewier voor menselijke consumptie (voedsel). SeaCrops, dat gebruik maakt van de gecombineerde expertise van de Onderzoeksgroep Fycologie (reproductie en groei van zeewier), het IOF-Consortium BLUEGent, het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (aquacultuursystemen) en GhEnToxLab (chemische analyses), heeft de intentie een spin-off op te zetten die in staat is om een selectie van zeewiersoorten voor menselijke consumptie op commerciële schaal te produceren. Daartoe zal SeaCrops: (1) parameters van het teeltproces optimaliseren die de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de zeewierproductie beïnvloeden; (2) een flexibel recirculating aquaculture system ontwikkelen voor onshore zeewierteelt; (3) de economische haalbaarheid evalueren en de logistiek van opschaling van de productie naar commerciële schaal bestuderen.

Datum:15 jan 2021 →  31 okt 2022
Trefwoorden:Productie op land, Aquacultuur, Zeewier, Opschaling, Blauwe Economie
Disciplines:Aquacultuur