< Terug naar vorige pagina

Project

Recovering Emotionally COVID (RECOVID)

De RECOVID-studie (“Recovering Emotionally from COVID19”) maakt deel uit van de COVID19-werkgroep van het World Mental Health consortium van de WHO. Specifiek voor deze studie wordt er onderzocht welke korte- en lange-termijneffecten er zijn op emotioneel vlak voor zorgverleners die in ziekenhuizen of andere verzorgingsinstellingen werken en die al dan niet rechtstreeks zijn betrokken bij de behandeling van COVID19-patiënten.

Het uiteindelijke doel is om na te gaan welke invloeden er zijn op emotioneel welbevinden (zoals angst of depressie), kwaliteit-van-leven (zoals een slechtere slaap) en de omgang met stress van een breed gamma van zorgverleners, zowel artsen, verpleegkundigen, als psychologen, kinesitherapeuten en andere zorgberoepen. Zo kan er worden nagegaan welke specifieke invloeden de zorgomgeving stelt maar kunnen we ook kijken naar welke elementen bijdragen tot een goede of betere omgang met eigen emoties en stressbeleving.

Datum:1 apr 2020  →  Heden
Trefwoorden:psychiatrische epidemiologie, psychische stoornissen, hulpverleners
Disciplines:Epidemiologie, Geestelijke gezondheidszorg