< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar de bijdrage van astrocyten in ervaring-afhankelijke corticale plasticiteit

In het zoogdier brein staan de neuronen in voor de informatieverwerking. Daar waar we eerst dachten dat adaptatie aan neuronale connecties gelimiteerd was tot de ontwikkelingsfaze, blijken toch ook volwassenen hersenen neuronale connecties te kunnen aanpassen aan sensorische informatie en ervaring (plasticiteit). Bij letsels, zoals bij beroerte of sensorische schade, ligt deze adaptatie (gedeeltelijk) aan de basis van het functioneel herstel dat men observeert in patiënten. Neuronen zijn slechts één celtype in het brein. Recente informatie suggereert dat andere celtypes ook kritieke functies uitoefenen. Één ervan is de astrocyt, waarvan we weten dat ze essentieel is voor het vormen van neuronale connecties in jonge dieren. Onze resultaten suggereren dat ze ook cruciaal zijn voor sensorische deprivatie geïnduceerde plasticiteit in adulte hersenen en dat het versterken van astrocyt activatie functioneel herstel na letsel bevordert. De onderliggende mechanismen van dit proces zijn echter ongekend. Onze aanvraag focust op het opvolgen van deze observaties en het uitpluizen van de mechanismen waarmee astrocyten adulte hersenplasticiteit kunnen promoten. Dit zal leiden tot meer inzicht in basis hersenfuncties en mogelijks nieuwe strategieën blootleggen om herstel na sensorisch verlies, letsel of ziekte in patiënten te stimuleren.

Datum:16 aug 2021 →  Heden
Trefwoorden:astrocytes, plasticity
Disciplines:Cellulaire interacties en extracellulaire matrix
Project type:PhD project