< Terug naar vorige pagina

Project

Mid-term evaluatie vijfjarenprogramma 2017-2021 Kinderrechteneducatie Unicef België

Dit project betreft een mid-term evaluatie van het ontwikkelingseducatieprogramma van Unicef België. Tijdens de evaluatie worden 6 pilootprojecten onderzocht waarbij Unicef in samenwerking met 4 basisscholen en 2 hogescholen via actieonderzoek kinderrechteneducatie tracht te integreren in de schoolwerking.  Daarnaast worden leerkrachten in het basis onderwijs bevraagd over hun ervaring met het gebruik en de inhoud van het pedagogisch materiaal van Unicef België, alsook over hun specifieke behoeftes en mogelijke hindernissen met betrekking tot de digitalisering van het materiaal.  De evaluatie is leergericht en gebruikt een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes waaronder outcome harvesting workshops en een online bevraging.

Datum:6 dec 2019  →  30 apr 2020
Trefwoorden:Kinderrechteneducatie, Evaluatie, Outcome harvesting, thema_mondialeon
Disciplines:Burgerschapsvorming, Evaluatie van sociale programma's