< Terug naar vorige pagina

Project

Hong Kong onafhankelijke comics

Het begrip ‘manhua’ kan in het algemeen worden gezien als het Chinese equivalent van strips en cartoons, ongeacht de publicatiewijze. Manhua uit Hongkong waren populair en werden op grote schaal geëxporteerd tussen 1950 en de vroege jaren 1990, gevolgd door een drastische afname in populariteit sinds halverwege de jaren 1990. Dit is deels te verklaren door de opkomst van het internet dat de gedrukte en traditionele media bedreigde, maar ook door de steriele studioproductie van manhua, die er niet in slaagde om mee te bewegen met het verschuivende medialandschap en de smaak van de lezers.  Het verdwijnen van de Hongkongse manhua resoneert met de claim van Abbas Ackbar (1997) dat Hongkong wordt gekenmerkt door een cultuur en politiek van verdwijning. Ook in de jaren negentig was er een opkomst van onafhankelijke strips( synoniem voor alternatieve strips) die de nadruk legden op het enige auteurschap, esthetiek en thema's die in dichotomie staan met de in de studio geproduceerde manhua. Hoewel onafhankelijke manhua meestal marktfalen is, veranderden ze geleidelijk het stigma van de manhua en werden ze in de jaren 2000 de reguliere manier van manhua-productie.

Dit proefschrift onderzoekt Hongkongse manhua geproduceerd sinds de jaren 2000, door gebruik te maken van een multidimensionele analytische benadering vanuit de onderling verbonden onderzoeksvelden van strips, media en culturele studies. Bestaande uit twee delen, tracht het eerste deel vanuit een historische benadering de Hongkongse manhua in kaart te brengen binnen zijn lokale sociaal-culturele geschiedenis en de transnationale stripindustrie. Het tweede deel zoomt in op een cultureel significant onafhankelijk stripcorpus dat verder is onderverdeeld in drie hoofdstukken naargelang de thema’s en publicatiewijzen.

Het corpus laat verbanden zien tussen (1) nostalgie en herinneringen via de grafische memoirs over de kindertijd in een stedelijke omgeving die is gesloopt en herontwikkeld (2) transmediale en transculturele invloed op seriële strips die fictieve verhalen combineren met sociaal-politieke commentaren, en (3) digitale manhua en nieuwe vormen van stripproductie, circulatie en consumptie via sociale media. 

Voortbouwend op de multidimensionele discoursen van verdwijning, stelt dit proefschrift dat de Hongkongse manhua van na de jaren 2000 zichzelf als medium opnieuw hebben uitgevonden en zich hebben verzet tegen culturele vergetelheid en verdwijning. Om dit te bewerkstellingen is er een thematische wending gaande door Hongkong als centraal thema op te nemen in de strips. Er is bovendien een transmediale wending door het gebruik van manhua uit te breiden naar andere transmediale vormen. Ook is er een nadruk op manhua als onderdeel van de transculturele circulatie van strips en het combineren van transculturele en lokale elementen in strips. 

Datum:6 okt 2016 →  30 mrt 2022
Trefwoorden:Comics studies, Cultural Studies
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
Project type:PhD project