< Terug naar vorige pagina

Project

Het ontrafelen van de protectieve aangeboren en adaptieve immuunrespons tegen SARS-CoV-2 in de context van HCoV-kruisreactiviteit

Een grondige kennis van de immuunrespons tegen SARS-CoV-2 is cruciaal voor effectief epidemiologisch, immunotherapeutisch en immunoprofylactisch COVID-19 management. In dit project brengen we eerst de epitopen en neutraliserende antilichaam profielen in kaart in COVID-19 patiĆ«nten met verschillende ernst van ziekte. Aangezien antilichamen ook kruisreactief kunnen zijn ten gevolge van eerdereĀ infecties met HCoV virussen, zal deze studie een uitgebreide analyse van de kruisreactiviteit bevatten. De multi-epitoop-reactiviteitspatronen zullen vervolgens gecorreleerd worden met de ernst van de blootstelling en ziekte. In de volgende stap zullen we een verdere biologische profilering uitvoeren voor interessante patronen die verband houden met de ernst van de ziekte en / of in vitro beschermende kenmerken. Deze studies omvatten een diepgaande immunologische karakterisering van de B- en T-celreacties, antilichaam-CDR profilering, BCR sequenering, T-cel respons profilering en TCR sequenering. Deze uitkomst is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van betrouwbare serologische en seroprevalentie testen, voor selectie en evaluatie van vaccins en voor onze inzichten van de immunopathogenese van SARS-CoV-2-infectie.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:SARS-CoV-2, COVID-19, immunovirological profiling
Disciplines:Adaptieve immunologie