< Terug naar vorige pagina

Project

Geel voor Geel: verharde boerderij wordt productieve landerij

Systemisch intitiatief: een proeftuin ontharding met een concrete onthardingsopgave en gebiedsgerichte of beleidsmatige diagnose als vertrekpunt die via testcases wordt vertaald in een initiatief tot  beleidsverankering of een actieprogramma met pilootprojecten.Het sterk en zeer gericht voorstel gaat over de uitdaging van het herbestemmen van stoppende landbouwbedrijven die een grote potentie voor ontharding en herinzet voor landbouw zouden kunnen bieden. Het doel i.r.t. de strategische visie van het BRV is tot 20% van het onthardingspotentieel dat ontstaat vanuit vrijkomende landbouwzetels in de komende vijf jaar te ontharden. Het wordt aangevat vanuit een sterk partnerschap. Het project omvat een interessante en vernieuwende aanpak Het wil komen tot een cartografie van het onthardingspotentieel en vanuit de experimentele proeftuinen obstakels en behoeften-ook vanuit grondgebonden land-en tuinbouw- toetsen. Een sectorale visie op ontharding binnen de sector landbouw is van strategisch belang en past in een bredere toekomstvisie over landbouw. Een actie-programma met plan van aanpak en 'tips en tricks' voor drie casegebieden met pilootcases naast beleidsaanbevelingen door KU Leuven geeft er uitvoering aan. Een begeleiding vanuit de sectorale belangengroepen garandeert een stevig multiplicatoreffect. De Boerenbond verbindt zich tot opzet van een leertraject met sensibiliserings- en communicatie-acties gericht naar de landbouwers, inclusief een groot aantal participatieve sessies.

Datum:1 jan 2019  →  31 dec 2020
Trefwoorden:softening and re-deployment for agriculture
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer niet elders geclassificeerd, Cartografie, Landschapsarchitectuur niet elders geclassificeerd