< Terug naar vorige pagina

Project

Een empirisch fundament voor logische geometrie: een databank van Aristotelische diagrammen

Aristotelische diagrammen worden reeds eeuwenlang gebruikt in de filosofie, en tegenwoordig vinden zij ook toepassingen in de taalkunde, de kunstmatige intelligentie, etc. (Parsons 2017; Smessaert & Demey 2014). In de bloeiende discipline van de logische geometrie worden Aristotelische diagrammen systematisch onderzocht als intrinsiek belangrijke studieobjecten, met aandacht voor hun logische, combinatorische, diagrammatische en geometrische eigenschappen, en bredere evoluties in hun toepassingen overheen verschillende disciplines en tijdvakken (Demey & Smessaert 2017). Tot op heden gebeurde de theorievorming in de logische geometrie vnl. op basis van een beperkte verzameling van welbekende diagrammen afkomstig uit canonieke bronnen. Het voorgestelde onderzoeksproject zal een solide empirische grondslag bieden voor de logische geometrie, door een uitgebreide databank te ontwikkelen van alle Aristotelische diagrammen die teruggevonden worden in de literatuur. Met deze databank vermijden we dat logische geometrie verwordt tot een loutere studeerkameraangelegenheid: zij verplicht ons a.h.w. om met de volledige diversiteit aan Aristotelische diagrammen rekening te houden, wat zal leiden tot zowel verfijningen van bestaande theorieën als tot volledig nieuwe inzichten. De databank zal publiek beschikbaar zijn online, en zal een erg waardevol onderzoeksinstrument vormen voor de groeiende onderzoeksgemeenschap van de logische geometrie.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:philosophical logic, logical geometry, Aristotelian diagram, square of opposition, practice-based philosophy of logic
Disciplines:Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Ethiek, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Communicatiewetenschappen