< Terug naar vorige pagina

Project

DESCARTES - infectieziekten economie en artificiële intelligentie met garanties (iBOF/21/027)

We richten ons op uitdagingen met betrekking tot infectieziekten, zoals het indijken van de COVID-
19 pandemie, de eliminatie van mazelen en optimale influenzavaccinatie, mede gemotiveerd door fundamentele vragen rond de priorisering van gezondheidszorg. De beoogde ontwikkelingen op het vlak van epidemiologische modellen, gezondheidseconomie en AI-leeralgoritmen, in combinatie met formeel geverifieerde eigenschappen, zullen de effectiviteit en betrouwbaarheid verbeteren van de complexe besluitvorming die zulke vragen vereisen. De complexiteit situeert zich op verschillende vlakken: het computationele, de modelstructuren en de interacties tussen agenten, in combinatie met meerdere te optimaliseren objectieven. Ons consortium brengt een unieke combinatie van expertise samen, die als team niet enkel elk van deze onderzoeksdomeinen versterkt, maar ook een nieuwe, internationaal unieke, multidisciplinaire onderzoekslijn uitzet.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Artificial intelligence, Mathematical modelling, Health economics, Formal verification, infectious disease
Disciplines:Machine learning en besluitvorming, Computationele logica en formele talen, Epidemiologie, Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie