< Terug naar vorige pagina

Project

Audit en/of validatie van vierde generatie strategische personenmodellen (R-6494)

Het voorwerp van de opdracht is het verder ontwikkelen van het strategisch personenmodel Vlaanderen, de 5 provinciale verkeersmodellen en het propagatiemodel PROMOVIA. De opdracht bestaat erin de opdrachtgever te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van deze instrumenten. Deze verkeersmodellen worden gebruikt bij diverse planningstaken, zowel op projectniveau (bv. doorrekenen van de verkeerseffecten van een infrastructuurproject) als op planniveau (bv. doorrekenen van groter pakketten van maatregelen voor een volledig gebied). De opdracht bestaan uit 5 delen. Dit deel heeft betrekking op perceel 3: audit en/of validatie vierde generatie strategische personenmodellen.
Datum:5 jan 2016  →  24 dec 2020
Trefwoorden:Verkeersmodellen
Disciplines:Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen